Kaikki samalla viivalla 2018-2019

Hanke on päättynyt!

Helsingin Invalidien Yhdistys ry ja Uudenmaan CP-yhdistys ry ovat saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukiavustusta Kaikki samalla viivalla –hankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on tarjota liikuntarajoitteisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ikätovereiden kanssa urheiluseuroissa.

Tässä hankkeessa liikuntaa käsitellään laaja-alaisesti, tutustumalla muihinkin kuin perinteisiin urheilulajeihin kuten jalkapallo tai jääkiekko. Hankkeessa liikunnalla käsitetään kaikki fyysistä toimintakykyä ylläpitävä tai parantava, hyvää mieltä tuottava toiminta. Mahdollisuuksien mukaan lapselle yritetään löytää harrastus, joka on kohtuullisen matkan/kulkuyhteyden päässä kotoa.

On havaittu, että lievemmin liikuntarajoitteiset lapset ja nuoret jäävät usein väliinputoajiksi: vaikeavammaisten ryhmät eivät tarjoa riittävästi haasteita, ja niin sanotut tavalliset ryhmät puolestaan voidaan kokea liian haastaviksi ja ryhmissä ei osata huomioida eri tavalla liikkuvia lapsia.

Hankkeen avulla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Teemme yhteistyötä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n VALTTI-ohjelman kanssa sekä Luonto-Liiton Uudenmaan piirin ja Kiertävä luontokoulu Naakan kanssa.

Kohderyhmänä ovat erityisesti alakouluikäiset lapset. 


Liikunta- ja näkövammaisten koululaisten liikuntaryhmistä lisätietoa täältä.