Turvallisen tilan periaatteet

Yhdistyksen hallitus päätti vuonna 2022 julistaa HIY:n Syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Alue käsittää Voudintie 6:n toimintakeskuksen sekä Hevossalmen lomakylän. Julistautuminen on merkki työntekijöille, jäsenille ja asiakkaille siitä, että HIY toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tästä kertova merkki on toimintakeskuksessa ja Hevossalmessa näkyvällä paikalla. 

HIY:ssä halutaan tämän lisäksi näillä turvallisen tilan periaatteilla varmistaa, ettei kukaan tule syrjityksi tai väheksytyksi omana itsenään missään toiminnassamme tai tiloissamme. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme näihin turvallisen tilan periaatteisiin ja kehotamme kaikkia toiminnassamme mukana olevia kunnioittamaan niitä.

  • Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta.
  • Vältämme tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, taustasta, toimintakyvystä, sukupuolesta tai mistään muustakaan. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa.
  • Kunnioitamme jokaisen omaa fyysistä tilaa. Emme koske henkilöön tai hänen apuvälineisiinsä ilman lupaa.
  • Emme kommentoi kenenkään ulkonäköä, ulkomuotoa, vammaa, toimintakykyä tai kehonosia.
  • Kunnioitamme jokaisen omaa henkistä tilaa.
  • Emme hyväksy ihmisoikeuksia loukkaavia tai minkään ihmisryhmän ihmisarvoa kyseenalaistavaa tai vähättelevää kommentointia.
  • Emme hyväksy syrjintää tai minkäänlaista henkilöön menevää häirintää.
  • Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Arvostamme palautetta ja rakentavaa vuoropuhelua.

Syrjinnän tunnistaminen ja siihen välittömästi puuttuminen on kaikkien velvollisuus. Mikäli et voi puuttua syrjintään välittömästi, kerro siitä mahdollisimman pian työntekijöille tai luottamushenkilöille. Jos teemme tahattomasti tai tahallisesti virheitä, kannamme vastuumme, pyydämme anteeksi ja muutamme käytöstämme.

Otamme mielellään vastaan ajatuksia ja palautetta siitä, kuinka tapahtumistamme ja viestinnästämme voidaan tehdä mahdollisimman turvallisia kaikille. Tapahtumiin nimetään yhteyshenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee tilanteen ja/tai tilan turvattomaksi. Jos erikseen nimettyä henkilöä ei ole, on ensisijainen yhteyshenkilö silloin yhdistyksen toiminnanjohtaja (ota yhteys: toiminnanjohtaja@hiy.fi / 09 7206 2415.


Hyväksytty HIY:n hallituksessa 12.8.2023