Vuokrausperiaatteet

Hevossalmen mökkejä vuokrataan toukokuun alusta syyskuun loppuun. 

Mökkejä vuokrataan Helsingin Invalidien Yhdistyksen jäsenille.  Mökkien 3, 14, 15, 16 ja 17 varauksia otetaan vastaan 1.3. alkaen koko kesän ajan puhelimitse 09 720 6240. Ne vuokrataan varausjärjestyksessä.

Pieniä mökkejä (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 13) ei vuokrata varausjärjestyksessä vaan niitä jaettaessa pyritään noudattamaan oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta.

Valintoja tehtäessä etusijalla ovat:

  • ensi kertaa mökkiä hakevat;
  • yhdistyksen vuokra-asuntojen asukkaat remontin aikana tai
  • jokin muu perusteltu syy.

Jos hakijoita on enemmän kuin mökkejä on vuokrattavana:

  • se, jolla on ollut mökki useana kesänä peräkkäin, voi jäädä valitsematta ja 
  • toimisto voi tehdä valinnan jonkin perustellun erityissyyn nojalla.

Hylkäämisperusteita:

  • häiritsevä ja epäasiallinen käyttäytyminen (mm häiritsevä alkoholin käyttö ja lomakylän sääntöjen noudatamatta jättäminen) aikaisempina vuosina ja 
  • maksamatta jääneet yhdistyksen laskut.

Loman keskeyttämisperusteet:

  • häiritsevä ja epäasiallinen käyttäytyminen (mm häiritsevä alkoholin käyttö) ja
  • lomakylän sääntöjen noudatamatta jättäminen varoituksesta huolimatta.

Mökkien asukasvalinnat tehdään HIY:n toimistolla kevään aikana ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.

Jokaisen mökkiläisen on kyettävä huolehtimaan omasta avustajan tarpeestaan. Lomakylissä ei ole henkilöstöä, joka voisi toimia avustajana.

Mökkivarausten peruutukset tulee tehdä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.  Myöhemmistä peruutuksista tai peruutuksen tekemättä jättämisestä peritään 50 € korvaus.