Vertaistoiminta

Keskusteluryhmä henkilökohtaisten avustajien työnantajille

Kevään tapaamiset aina kuukauden ensimmäisenä (sopivana) perjantaina kello 18-20. Kevätkausi: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5. ja 3.6.

Ryhmässä vaihdetaan ajatuksia henkilökohtaisen avustajan työnantajan roolista ja työnantajuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana, saada tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kehittyä vuorovaikutustaidoissa. Vertaistuki ja yhdessä keskusteleminen on tärkeää oman työnantajuuden vahvistamisessa.

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJIEN RYHMÄN OHJELMA keväällä 2022

Tapaamiset koronapandemian vuoksi vain TEAMSin välityksellä.
Tapaamisten ohjelma kehittyy ja muuttuu ajan kuluessa.

HUOM: 4.3. KAIKILLE työnantajille AVOIN tapaaminen!

7.1.  klo 18-20 TEAMSissä. 
* Koronatilanne ja kuulumiset ja kevään tapaamisten esittely.
* Tutustuminen Heta-liiton työaikaoppaaseen. 
* Mielenkiintoisia asioita mm. virtuaalimatkailusta. 
* Tulevia tapahtumia ja osallistujien esittämiä kysymyksiä. 
* Seuraava tapaaminen ja sen aiheita.

4.2.  klo 18-20 TEAMSissä.
* Koronatilanne ja kuulumiset.
* Keskustelu HETA-liiton vertaistukiryhmän kahvitauoista.
* Keskustelu aluevaalista ja tulevasta Sote-häkkyrästä.
* Keskustelu HETA-liiton työaikaoppaasta.
* Virtuaalimatka Suomen museoihin.
* Tulevia tapahtumia ja osallistujien esittämiä kysymyksiä.
* Seuraava tapaaminen ja sen aiheita.

4.3. klo 18-20 TEAMSissä. 
KAIKILLE TYÖNANTAJILLE AVOIN KOKOUS. LINKKI tapaamiseen on TÄSSÄ.
* Tietoa vertaistapaamisistamme
* Koronatilanne ja kuulumiset.
* VIRTUAALIMATKA ESTEETTÖMÄLLE VÄLIMEREN RISTEILYLLE.
* Tulevia tapahtumia ja osallistujien esittämiä kysymyksiä.
* Seuraava tapaaminen ja sen aiheita.

1.4. klo 18-20 TEAMSissä. 
* Koronatilanne ja kuulumiset.
* Keskustelu hyvinvointialueiden vammaisten asioiden hoidosta.
* Virtuaalimatka Suomen esteettömiin luontokohteisiin.
* Tulevia tapahtumia ja osallistujien esittämiä kysymyksiä.
* Seuraava tapaaminen ja sen aiheita.

6.5. klo 18-20 TEAMSissä. 
* Koronatilanne ja kuulumiset.
* Keskustelu Vantaa-Kerava -hyvinvointialueen tulevista palveluista.
* Keskustelu HETA-liiton nettisivujen sisällöstä.
* Virtuaalimatka Suomen kylpylöihin.
* Tulevia tapahtumia ja osallistujien esittämiä kysymyksiä.
* Seuraava tapaaminen ja sen aiheita.

3.6. klo 18-20 TEAMSissä. 
* Koronatilanne ja kuulumiset.
* Keskustelu Sote-uudistuksen näkymistä.
* Virtuaalimatka Roomaan - myös muinaiseen.
* Tulevia tapahtumia ja osallistujien esittämiä kysymyksiä.
* Syksyn tapaamiset ja toivomuksia niiden aiheiksi.


Ilmoittautumiset: Heikki Aulio, puh. 040 704 8597 tai heikki.aulio@hiy.fi

Amputoitujen vertaistapaamiset

Kevätkaudesta ilmoitetaan erikseen.

Vertaistuella tarkoitetaan keskinäistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai samanlaiset kokemukset. Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemuksien ja tiedon jakamista. Amputaatio voi muuttaa elämää monella tavalla. Keskustelu saman kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan, ja antaa uudessa elämäntilanteessa tärkeää tukea ja tietoa.

Kokemusten jakaminen vertaisten kesken, kunnioittavassa ilmapiirissä, lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja yhdessä jakaminen helpottavat tilannetta usein huomattavasti.

Amputoitujen vertaistapaamiset ovat avoimia kaikille amputoiduille. Tule rohkeasti paikalle! 

Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä: Marjaana Väre, marjaana.vare@gmail.com tai puh. 044 350 0071.