Vertaistoiminta

Keskusteluryhmä henkilökohtaisten avustajien työnantajille

Syksyn tapaamiset aina kuukauden ensimmäisenä (sopivana) perjantaina kello 18-20. Syksyllä 2021 seuraavasti: 6.8., 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.2021.

Kevätkausi: 7.1., 4.2., 4.3., 6.5. ja 3.6.

Jos mahdollista, järjestetään tapaaminen Voudintien kerhotilassa ja AINA myös TEAMSissa, eli mahdollisuus etäosallistumiseen.

Ryhmässä vaihdamme ajatuksia henkilökohtaisen avustajan työnantajan roolista ja työnantajuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana, saada tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kehittyä vuorovaikutustaidoissa. Vertaistuki ja yhdessä keskusteleminen on tärkeää oman työnantajuuden vahvistamisessa.

Ilmoittautumiset: Heikki Aulio, puh. 040 704 8597 tai heikki.aulio@hiy.fi

Amputoitujen vertaistapaamiset

Syksyn 2021 tapaamiset 14.9. ja 12.10. klo 17.30-19.30. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kevätkaudesta ilmoitetaan erikseen.

Vertaistuella tarkoitetaan keskinäistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai samanlaiset kokemukset. Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemuksien ja tiedon jakamista. Amputaatio voi muuttaa elämää monella tavalla. Keskustelu saman kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan, ja antaa uudessa elämäntilanteessa tärkeää tukea ja tietoa.

Kokemusten jakaminen vertaisten kesken, kunnioittavassa ilmapiirissä, lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja yhdessä jakaminen helpottavat tilannetta usein huomattavasti.

Amputoitujen vertaistapaamiset ovat avoimia kaikille amputoiduille. Tule rohkeasti paikalle! 

Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä: Marjaana Väre, marjaana.vare@gmail.com tai puh. 044 350 0071.