Yhdistys

Helsingin Invalidien Yhdistys ry – iloa yhdessä toimimisesta!

 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry on perustettu vuonna 1938 ja se on Invalidiliitto ry:n suurin jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen

  • virkistystä ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia erilaisissa kerhoissa ja liikuntaryhmissä

  • koulutusta

  • neuvontaa

  • jäsenlehden Täyttä Elämää

  • lomatoimintaa


 

 

HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY:N
STRATEGIA  VUOSILLE 2019-2021

VISIO

Yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki.

Helsingin Invalidien Yhdistys ry tekee työtä erityisesti fyysisesti vammaisten henkilöiden
ja toimintaesteisten yhdenvertaisen ja esteettömän elämän turvaamiseksi.


TOIMINTA-AJATUS

Helsingin Invalidien Yhdistys ry edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja
valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa, sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.


TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Arvot ovat yhdistyksen toimintaa ohjaavia periaatteita, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa, menettelytavoissa ja käytännöissä.

LUOTETTAVUUS

Olemme luotettavia ja pidämme lupauksemme. Teemme työtä sitoutuneesti ja asiantuntevasti
hyvässä vuorovaikutuksessa jäsenistön, työtovereiden ja sidosryhmien kanssa.

IHMISARVO

Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä yhdenvertaisesti. Vaikutamme siihen,
että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, toimia ja vaikuttaa.
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on välttämättömyys.

INNOVATIIVISUUS

Aktivoimme ja kannustamme toisiamme tuomaan esiin ideoita ja uudistumaan.
Ennakoimme toimintaympäristömme muutoksia.

OSALLISTAVUUS

Edistämme jäsenistön osallistumista ja osallistamista ottamalla heitä mukaan
toimintamme kehittämiseen ja toteuttamiseen.

VASTUULLISUUS

Huolehdimme ympäristöarvoista ja valitsemme yhteistyökumppaneiksi vastuullisia toimijoita.