Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut  jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi on erovuorossa neljä johtokunnan jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi nimetä avukseen tarpeellisen määrän työryhmiä ja toimikuntia.

HIY:n 5.9. pidettävä kevätkokous vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen. Vuosikertomus on julkaistu tässä alla.

Hallitus vuonna 2020 

Hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Karhos
puh. 050 4635 732
pj.hiy@hiy.fi

Varapuheenjohtaja
Heikki Aulio

Hallituksen jäsenet:
Paula Anttila
Anna-Maija Huhtikangas
Pekka Hätinen
Kai Kaartinen
Matti Koikkalainen
Seppo Pihnala
Viktoria Welling
Marjaana Väre

Toimikunnat vuonna 2020

Kehittämistoimikunta
Kehittämistoimikunta vastaa jatkuvan kehittämisen toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen ja muiden toimikuntien kanssa.
Vastuuhenkilö: Heikki Aulio, heikki.aulio@hiy.fi

Kiinteistötoimikunta
Kiinteistötoimikunta valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi

Kulttuuritoimikunta Kultura
Kultura edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee kulttuuritapahtumia.
Vastuuhenkilö: Viktoria Welling, viktoria.welling@gmail.com

Täyttä Elämää -lehden toimituskunta
Päätoimittaja Pirjo Virtaintorppa, Eija Mäntynen ja Inge Ivask.

Vaikuttamistoimikunta
Vaikuttamistoimikunta seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyys-ratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi

Verkostotoimijat
Seppo Pihnala miesten verkosto
Riitta Jolanki naisten verkosto
Kristiina Karhos vaikuttajaverkosto