Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut  jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi on erovuorossa neljä johtokunnan jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi nimetä avukseen tarpeellisen määrän työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus vuonna 2023

Hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Karhos
puh. 050 4635 732
pj.hiy@hiy.fi

Varapuheenjohtaja
Markku Poikela

Hallituksen jäsenet:
Paula Anttila
Pirkko Anttila
Heikki Aulio
Marja Heimala-Pelkonen
Anna-Maija Huhtikangas
Pekka Hätinen
Tuula Partanen
Viktoria Welling