Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut  jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi on erovuorossa neljä johtokunnan jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi nimetä avukseen tarpeellisen määrän työryhmiä ja toimikuntia.

Hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Karhos
puh. 050 4635 732
pj.hiy@hiy.fi

Varapuheenjohtaja
Jan Huopainen

Hallituksen jäsenet:
Heikki Aulio
Pekka Hätinen
Matti Koikkalainen
Markku Lohikoski
Tuula Partanen
Seppo Pihnala
Viktoria Welling
Marjaana Väre

Toimikunnat vuonna 2019

Hevossalmitoimikunta
Hevossalmitoimikunta toimii valvojan tukena lomakylän asioiden hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa Hevossalmessa järjestettäviä tilaisuuksia yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa.
Vastuuhenkilö: Tuula Partanen, tuula.partanen@hiy.fi
Muut jäsenet: Anja Kima, Jussi Kima, Risto Korhonen, Paula Laurila, Jari Manni, Sara-Sinikka Tompuri, Sanna Pihlaja, Viktoria Welling  ja valvoja.

Juhlatoimikunta
Juhlatoimikunnan tehtävänä on yhdistyksen jäsentilaisuuksien ja juhlien suunnittelu ja toteutus. 
Vastuuhenkilö: Tuula Partanen, tuula.partanen@hiy.fi
Muut jäsenet: Jatta Lehtinen, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina ja Inge Ivask.

Kehittämistoimikunta
Kehittämistoimikunta vastaa jatkuvan kehittämisen toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen ja muiden toimikuntien kanssa.
Vastuuhenkilö: Heikki Aulio, heikki.aulio@hiy.fi
Muut jäsenet: Pekka Hätinen, Kristiina Karhos,  Jan Huopainen, Pirjo Virtaintorppa ja Inge Ivask

Kiinteistötoimikunta
Kiinteistötoimikunta valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi
Muut jäsenet: Riitta Jolanki, Pirjo Virtaintorppa, Helena Venäläinen , Risto Korhonen (asukasedustaja, Tuulimyllyntie 5), Viktoria Welling (asukasedustaja, Voudintie 6), Marianne Aho-Mankki (isännöitsijä), Jari Lankinen (tekninen isännöitsijä).

Kulttuuritoimikunta Kultura
Kultura edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee kulttuuritapahtumia.
Vastuuhenkilö: Viktoria Welling, viktoria.welling@gmail.com
Muut jäsenet: Riitta Jolanki, Pirkko Justander ja Aune Menna, Tuula Partanen sekä Kirsi ja Pekka Mustonen.

Täyttä Elämää -lehden toimituskunta
Päätoimittaja Pirjo Virtaintorppa, Eija Mäntynen ja Inge Ivask.

Urheilu- ja liikuntatoimikunta
Urheilu- ja liikuntatoimikunta toimii yhdyssiteenä VAU:n, liikuntaryhmien ja Helsingin Liikuntaviraston välillä.
Vastuuhenkilö: Marjaana Väre, marjaana.vare@gmail.com
Muut jäsenet: Seppo Pihnala, Jan Huopainen, Marjo Vainikka ja Jari Manni.

Viestintätoimikunta
Viestintätoimikunta suunnittelee ja kehittää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää.
Vastuuhenkilö: Jan Huopainen, jan.huopainen@hiy.fi 
Muut jäsenet: Pirjo Virtaintorppa, Kristiina Karhos, Hanna Jääskeläinen, Leena Immonen, Selda Demirtas, Janne Majamaa ja Inge Ivask.

Vaikuttamistoimikunta
Vaikuttamistoimikunta seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyys-ratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi
Muut jäsenet: Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Reija Lampinen, Tuula Partanen, Leena Simola-Nikkanen ja Pirjo Virtaintorppa.

Verkostotoimijat
Heikki Aulio Pääkaupunkiseudun rypäs
Marjaana Väre Liikuntavastaava
Seppo Pihnala Miesvastaava
Riitta Jolanki Naisvastaava
Kristiina Karhos Yhdistysverkostovastaava

Etelä-Suomen alueen Vaikuttajaverkoston HIY:n jäsenet: Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Tuula Partanen ja Leena Simola-Nikkanen.