Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut  jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi on erovuorossa neljä johtokunnan jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi nimetä avukseen tarpeellisen määrän työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus vuonna 2024

Hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Karhos
puh. 050 4635 732
pj.hiy@hiy.fi

Varapuheenjohtaja
Markku Poikela

Hallituksen jäsenet:
Pirkko Anttila
Heikki Aulio
Marja Heimala-Pelkonen
Pekka Hätinen
Tuula Partanen
Antonio Saha
Viktoria Welling
Marjaana Väre

Toimikunnat vuonna 2024

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Kulturan tai vaikuttamistoimikunnan toimintaan, ota yhteys ko.  vastuuhenkilöön.

Kulttuuritoimikunta Kultura
Kultura edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee kulttuuritapahtumia.
Vastuuhenkilö: Viktoria Welling, viktoria.welling@gmail.com

Vaikuttamistoimikunta
Vaikuttamistoimikunta seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyys-ratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi