Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut  jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi on erovuorossa neljä johtokunnan jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi nimetä avukseen tarpeellisen määrän työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus vuonna 2022

Hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Karhos
puh. 050 4635 732
pj.hiy@hiy.fi

Varapuheenjohtaja
Markku Poikela

Hallituksen jäsenet:
Paula Anttila
Heikki Aulio
Marja Heimala-Pelkonen
Anna-Maija Huhtikangas
Pekka Hätinen
Seppo Pihnala
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Viktoria Welling
Marjaana Väre

Toimikunnat vuonna 2022

Kiinteistötoimikunta
Kiinteistötoimikunta valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi

Kulttuuritoimikunta Kultura
Kultura edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee kulttuuritapahtumia.
Vastuuhenkilö: Viktoria Welling, viktoria.welling@gmail.com

Liikuntatoimikunta
Liikuntatoimikunta käsittelee yhdistyksen liikunta-asioita ja niiden kehittämistä.
Vastuuhenkilö: Marjaana Väre, marjaana.vare@gmail.com.

Vaikuttamistoimikunta
Vaikuttamistoimikunta seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyys-ratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi

Verkostotoimijat
Seppo Pihnala ja Heikki Aulio miesten verkosto
Riitta Jolanki naisten verkosto
Kristiina Karhos vaikuttajaverkosto