HIY:n syyskokous la 25.11. - henkilövalinnat hallitukseen

12.10.2023

HIY:n syyskokouksessa 25.11. käsitellään tänä vuonna sääntömääräiset asiat. Syyskokouksen tärkeimpiä asioita on hallituksen jäsenten valinta. Sääntöjemme mukaan hallituksen jäsenten kausi on kaksivuotinen, ja ehdokkaaksi voi asettua myös uudelleen. Puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja / varapuheenjohtaja valitaan siis vuorovuosin.

HIY:n säännöt määräävät, että yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti;
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset;
 • hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset;
 • huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
 • laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta;
 • laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
 • kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 • pitää yhdistyksen jäsenluetteloa;
 • nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle;
 • ottaa ja erottaa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot;
 • edustaa yhdistystä; sekä
 • valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

HIY omistaa kaksi kokonaista vuokrakerrostaloa ja 31 vuokra-asuntoa ja se ylläpitää jäsenilleen lomakylää Itä-Helsingissä. Lisäksi sillä on muita sijoituksia. Hallituksen jäseneksi toivotaan hakeutuvan henkilöitä, joilla on osaamista ja ymmärrystä yhdistystoiminnasta, taloudesta, kiinteistöistä, vammaispolitiikasta ja/tai vaikuttamisesta. HIY:n hallituksessa on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa vakavaraisen yhdistyksen toimintaan ja tulevaisuuteen. Toimiston henkilökunta toteuttaa hallituksen sille antamia tehtäviä ja vastaa toimistaan hallitukselle.

Seuraavaksi kaksivuotiseksi kaudeksi hallituksen jäseneksi haluavilla on mahdollisuus esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen syyskokousta. Voit lähettää lyhyen esittelyn ja halutessasi kuvan itsestäsi toimiston sähköpostiin toimisto@hiy.fi viimeistään 17.11. Kerro taustastasi, osaamisestasi ja asioista, joita haluaisit hallituksen jäsenenä olla HIY:ssä edistämässä. Lisäksi voit kertoa, jos haluat olla ehdolla hallituksen varapuheenjohtajaksi. Pidätämme oikeuden lyhentää liian pitkiä esittelyjä. Toimistossa kootaan ehdokkaiden esittelyt ja ne ovat nähtävillä ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja paperimuodossa toimistolla. Myös kokouksessa saa edelleen ilmoittautua ehdokkaaksi. Virallinen osallistuminen ja äänestäminen on mahdollinen tietoliikenneyhteyksin. Digipisteen Jouni Ahonen neuvoo tarvittaessa etukäteen. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 20.11. on tärkeää, sillä äänestämään ei pääse etänä, jos ei ole ilmoittautunut viimeistään ma 20.11. toimisto@hiy.fi / 09 7206 240.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat: varapuheenjohtaja Markku Poikela ja jäsenet Paula Anttila, Heikki Aulio, Anna-Maija Huhtikangas ja Viktoria Welling. He saavat toki asettua edelleen ehdolle niin halutessaan. Hallituksessa kauden 2023-2024 jatkavat: puheenjohtaja Kristiina Karhos ja jäsenet Pirkko Anttila, Marja Heimala-Pelkonen, Pekka Hätinen ja Tuula Partanen.