HIY:n syyskokouspäätöksiä ja uusi hallitus

22.1.2021

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 21.1.2021 Voudintiellä, yhdistyksen toimintakeskuksessa sekä etänä Teams-ohjelmassa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mirva Kiiveri. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, koska muita asioita ei kokoukselle oltu esitetty. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2021-2022) Kristiina Karhos, joka aloittaa nyt kolmannen puheenjohtajakautensa HIY:ssä. Vastaehdokkaita hänelle ei ollut. Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Pekka Hätinen, Matti Koikkalainen, Seppo Pihnala ja Marjaana Väre. Tarjosimme seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäseneksi haluaville mahdollisuutta esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen vuosikousta, lisäksi kokouksessa sai tietysti vielä asettua ehdolle. Hallituksen jäsenehdokkaiksi asetettiin Pekka Hätinen, Hannu Lassila, Seppo Pihnala, Markku Poikela ja Marjaana Väre. 

Äänestys suoritettiin ensimmäistä kertaa ns. hybridinä, eli läsnäolevat kokousosallistujat äänestivät tuttuun tapaan paperilla ja etäosallistujat antoivat äänensä eVaali-järjestelmässä. Vaalisalaisuus säilyi kummallakin tavalla ja tekniikka toimi moitteettomasti. Valituiksi tulivat Pekka Hätinen, Seppo Pihnala, Markku Poikela ja Marjaana Väre. Nyt valittujen jäsenten esittelyt löytyvät täältä. Hallituksessa jatkavat varapuheenjohtaja Heikki Aulio ja jäsenet Paula Anttila, Anna-Maija Huhtikangas, Kai Kaartinen ja Viktoria Welling.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi hyväksyttiin. Ne löytyvät tämän sivun lopusta. Esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Soila Rantala ja varalle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus valtuutettiin nimittämään tarpeelliset toimikunnat vuodelle 2021. Esityksen mukaisesti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin 23 €/v , kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 45 €/v ja yhteisökannattajajäsenten jäsenmaksuksi 150 €/v. 

Kuten ennenkin yhdistyksen viralliset kokouskutsut päätettiin julkaista Invalidiliiton IT-lehdessä. Hallituksen esityksen mukaisesti syyskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk ja että hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2021.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!