HIY:n syyskokouspäätöksiä ja uusi hallitus

28.11.2022

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 26.11.2022 Voudintiellä, yhdistyksen toimintakeskuksessa sekä etänä Teams-ohjelmassa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Jolanki. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Hallituksen puheenjohtajana jatkamaan valittiin ilman vastaehdokkaita seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2023-2024) Kristiina Karhos

Tarjosimme seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäseneksi haluaville mahdollisuutta esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen vuosikousta (esittelyt löytyvät täältä), lisäksi kokouksessa sai tietysti vielä asettua ehdolle. Hallituksen jäsenehdokkaiksi asetettiin Pirkko Anttila, Marja Heimala-Pelkonen, Pekka Hätinen, Tuula Partanen ja Marjaana Väre.  

Äänestys suoritettiin jo totuttuun tapaan ns. hybridinä, eli läsnäolevat kokousosallistujat äänestivät paperilla ja etäosallistujat antoivat äänensä eVaali-järjestelmässä. Vaalisalaisuus säilyi kummallakin tavalla. Vaalin tuloksena Pirkko Anttila, Marja Heimala-Pelkonen, Pekka Hätinen ja Tuula Partanen valittiin Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2023-2024. Hallituksessa jatkavat kauden 2022-2023 varapuheenjohtaja Markku Poikela ja jäsenet Paula Anttila, Heikki Aulio, Anna-Maija Huhtikangas ja Viktoria Welling.

Hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät tämän sivun lopussa ladattavissa olevasta pdf-tiedostosta.

Esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Soila Rantala ja varalle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus valtuutettiin nimittämään tarvittaessa toimikunnat vuodelle 2023. Esityksen mukaisesti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin 23 €/v , kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 50 €/v ja yhteisökannattajajäsenten jäsenmaksuksi 150 €/v. 

Hallituksen esityksen mukaisesti syyskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk ja että hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2023.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!