Ehdokkaita HIY:n hallituksen jäseniksi kaudelle 2023-2024

8.11.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 26.11. klo 13-15. Kokous järjestetään yhdistyksen toimintakeskuksessa Voudintie 6:n salissa ja Teams-ohjelmalla. 

Virallinen osallistuminen ja äänestäminen on mahdollinen tietoliikenneyhteyksin. Digipalveluneuvoja Jouni Ahonen neuvoo tarvittaessa etukäteen puh. 050 564 8034 ja digipiste@hiy.fi. 

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen viimeistään ti 22.11. Kerro ilmoittautuessasi osallistutko etänä vai paikan päällä toimisto@hiy.fi / 09 7206 240.

Mahdollista äänestystä varten etäosallistujilta tarvitaan kännykkänumero. Kokouksen osallistumislinkki ja ohjeet etä-äänestykseen lähetetään heille ennen kokousta. 

18.11. mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat kaudelle 2023-2024 (aakkosjärjestyksessä)

Pirkko Anttila

PIRKKO ANTTILA

Olen lyhytkasvuinen perheenäiti, joka on alun perin kotoisin Keski-Pohjanmaalta. Muutin Helsinkiin 2007 jolloin muutin HIY:n vuokra-asuntoon ja aloitin työt Invalidiliitto ry:ssä. Nykyinen toimenkuvani liiton varainhankintaosastolla on CRM-asiantuntija. Olen opiskellut lukion jälkeen Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon, mutta kun tie veikin viestintätehtävistä IT-tehtäviin, niin valmistuin syksyllä Haaga-Helian AMK:sta 2021 tietojenkäsittelylinjalta tradenomiksi.


Olen ollut mukana HIY:n toiminnassa 2015–2016 jolloin toimin Voudintien asukastoimikunnassa, sekä sen myötä myös turvallisuuspäällikkönä. Järjestimme tuolloin mm.  kesäolympialaiset. Osallistuisin mielelläni seuraavaksi HIY:n hallituksen toimintaan.

Mielenkiinnon kohteinani ovat fantasiapelit ja kirjallisuus, ohjelmointi, verkkosivujen luonti, käsityöt, matkailu, pianon soitto sekä lapseni myötä uutena myös sirkuskoulu.

Marja Heimala-Pelkonen

MARJA HEIMALA-PELKONEN

Olen HIY:n kannatusjäsen ja vuoden 2022 olen ollut myös hallituksen jäsen.  Arvostan HIY:n  reipasta toimintaa, selkeyttä ja halua edistää jäsentensä parasta.  Toivon, että omalla panoksellani voisin olla siinä mukana.

Vammaisten asiat ovat minulle tuttuja, koska isäni oli sotainvalidi ja polioinvalidimieheni rinnalla olen 32 vuotta seurannut tämän yhdistyksen toimintaa. Työkokemusta minulle on aikoinaan karttunut kirkon nuorisonohjaajana, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön opettajana sekä säätiön toiminnanjohtajana, josta tehtävästä jäin eläkkeelle.

Pekka Hätinen

PEKKA HÄTINEN                                                                                                   

Olen ehdolla HIY:n hallituksen jäseneksi. Olen ollut yhdistyksen jäsen jo 70-luvulta alkaen. Matkan varrella yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Invalidiliitossa liittovaltuuston jäsenenä ja puheenjohtajana sekä liitohallituksen puheenjohtajana. Pitkästä kokemuksesta voi joskus olla hyötyä yhdistyksen asioiden hoidossa.

Kristiina Karhos

KRISTIINA KARHOS  - ehdokas puheenjohtajaksi                                                                              

HIY:n puheenjohtajana jo vuodesta 2017. 

Aiemmalla puheenjohtajakaudellani 2021-2022 toteutuneita merkittävimpiä uudistuksia

- HIY:n sääntöihin tehtiin parannuksia: mm enää ei rajoiteta jäsenten oikeutta olla myös jonkun muun Invalidiliiton paikallisyhdistyksen jäsen;
- vahvistettiin uusi strategia vuosille 2022-2024;
- yhtiöitettiin avustajavälitystoiminta ja perustettiin HIY:n kokonaan omistama Avustajavälitys Oy;
- jatkettiin vuokratalojen remontteja Juhana Herttuantie 17:sta saneerauksella;
- otettiin Digipiste osaksi HIY:n jatkuvaa toimintaa;
-Saneerattiin Kiinteistöyhtiö Kontion vanha toimitila kahdeksi asunnoksi ja vuokrattiin ne sijoitusasunnoiksi; sekä
- aloitettiin välipalatarjoilu kerran viikossa Stadin Safkan kanssa.

Invalidiliiton liittohallituksen jäsen

Kohta voimaanastuvat sote-uudistus ja vammaispalvelulain uudistus tulevat vaikuttamaan meidän kaikkien jokapäiväiseen elämäämme. Invalidiliiton hallituksen jäsenenä pystyn tuomaan yhdistyksemme näkökulman esiin liiton käymässä valtakunnallisessa vammaispoliittisessa keskustelussa ja vaikuttamaan Invalidiliiton strategisiin päätöksiin.

Helsingin vammaisneuvoston 1. varapuheenjohtaja

Toimintani Helsingin vammaisneuvoston 1. varapuheenjohtajana ja sen työvaliokunnan jäsenenä sekä Sote-jaoston puheenjohtajana antavat minulle hyvät mahdollisuudet edistää jäseniemme yhdenvertaisen ja itsenäisen elämän toteutumista kaupungissamme.

Aktiivinen myös Uudellamaalla

Tulossa oleva Helsingin kaupungin oma Sote-Helsinki ja HUS-maakuntayhtymän rooli Uudellamaalla tuovat tulevaisuuden vaikuttamistoimintaan omat erityishaasteensa.  Aktiivinen osallistumiseni Uudenmaan vaikuttajaverkoston toimintaan luo kanavan keskusteluun ja yhteistoimintaan muiden uusmaalaisten hyvinvointialueiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Elinvoimaisena eteenpäin!

Maailmamme on muuttunut kahden viime vuoden aikana yhä haasteellisemmaksi. Katson, että puheenjohtajakokemuksellani ja juristitaustallani pystyn johtamaan HIY:n hallitusta menestyksekkäästi myös seuraavan hallituskauden haasteissa.  Puheenjohtajana haluan olla vaikuttamassa siihen, että 85 -vuotta täyttävä HIY ei edelleenkään jää lepäämään laakereillaan, vaan tähtää elinvoimaisena kohti tulevaisuutta!

Tuula Partanen

TUULA PARTANEN

Olen avioliitossa oleva kahden aikuisen lapsen äiti Mellunkylästä. Tein pitkän työuran Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Työskentelin lasten ja vanhusten parissa, päihdetyössä, toimeentulotuen työntekijänä sekä vammaispalvelussa.

Vastuullisuus oli minulle tärkeää ollessani töissä, kuin nykyisin vapaa-ajallakin.  Olen mukana vapaaehtoistoiminnassa vanhusten parissa, tukihenkilönä nuorelle, sekä toimin HIY:n vaikuttamistoimikunnassa ja Kultura -toimikunnassa. Vapaa-aikani vietän käymällä konserteissa, vesijumpassa, kuntosalilla, matkustellen, sekä ulkoilen koirani ja lainakoiran kanssa.

Olen toiminut aiemmin HIY:n hallituksessa, sekä tehnyt vapaaehtoistyönä neuvontapalvelua useita vuosia ja viimeksi STEA-rahoituksella osa-aikaisena neuvontapalveluhenkilönä 2018-2021. 

Asetun ehdolle HIY:n hallitukseen, sillä haluan olla osaltani vaikuttamassa ja kehittämässä HIY:n toimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, sekä tuoda yhdistyksemme jäsenten ääntä kuuluville.

Marjaana Väre

MARJAANA VÄRE

Olen ehdolla HIY:n hallituksen jäseneksi. Olen 55 -vuotias koskelalainen ja HIY:n pitkäaikainen jäsen sekä nykyisen hallituksen jäsen. Koska edelleen koen tärkeäksi olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä yhdistyksemme toimintaa, niin haluaisin jatkaa hallituksessa seuraavankin kauden ja siksi päätin asettua ehdolle uudelleen.

Yhdistys ja jäsenet ovat minulle tärkeitä ja monet onnekseni tuttujakin - ja minä varmasti monelle, onhan HIY ollut useaan otteeseen työnantajani toimiessani aiemmin yhdistyksen liikuntavastaavan ja esimerkiksi avustajavälitysprojektin tehtävissä.

Naamani ja persoonani saattaa olla tuttu monille myös pari vuosikymmentä kestäneeltä antoisalta urheilu-uraltani uinnin ja keihäänheiton parissa ja josta olette lehdessämmekin saattaneet lukea ;)

Tämänhetkinen toimintani yhdistyksessä, hallitustyöskentelyn lisäksi, on ollut lähinnä vetää amputoitujen vertaistapaamisia. Tämän "ruohonjuuritason" toiminnan ylipäänsä olenkin kokenut lähes tärkeimmäksi osaksi yhdistyksen toimintaa ja toivon, että mahdollisimman monelle osaisimme tarjota jotakin mielekästä, johon olisi mukava tulla ja jossa olisi hienoa olla mukana.