HIY:n syyskokous 25.11.2023 ja uusi hallitus

25.11.2023

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 25.11.2023 Voudintiellä, yhdistyksen toimintakeskuksessa sekä etänä Teams-ohjelmassa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Jolanki. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkamaan valittiin ilman vastaehdokkaita seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2024-2025) Markku Poikela

Tarjosimme seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäseneksi haluaville mahdollisuutta esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen vuosikousta (esittelyt löytyvät täältä), lisäksi kokouksessa sai tietysti vielä asettua ehdolle. Hallituksen jäsenehdokkaiksi asetettiin Heikki Aulio, Antonio Saha, Viktoria Welling ja Marjaana Väre.  

Äänestystä ei tarvittu, koska ehdokkaita oli yhtä monta kuin hallitukseen piti jäseniä valita. Edellä mainitut ehdokkaat valittiin Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2024-2025. Hallituksessa jatkavat kauden 2023-2024 puheenjohtaja Kristiina Karhos ja jäsenet Pirkko Anttila, Marja Heimala-Pelkonen, Pekka Hätinen ja Tuula Partanen.

Hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät tämän sivun lopussa ladattavissa olevasta pdf-tiedostosta.

Esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Soila Rantala ja varalle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus valtuutettiin nimittämään tarvittaessa toimikunnat vuodelle 2024. Esityksen mukaisesti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 €/v , kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 50 €/v ja yhteisökannattajajäsenten jäsenmaksuksi 150 €/v. 

Hallituksen esityksen mukaisesti syyskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk ja että hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2024.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!