Hallitusehdokkaiden esittely 27.11.2021 pidettävään HIY:n syyskokoukseen

22.11.2021

Tarjosimme seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäseneksi haluaville mahdollisuutta esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen syyskousta. Erovuorossa ovat Paula Anttila, Heikki Aulio, Anna-Maija Huhtikangas, Kai Kaartinen ja Viktoria Welling. Lisäksi vuorossa on varapuheenjohtajan vaali. 

Saimme määräaikaan mennessä kuuden ehdokkaan esittelyt, ja ne ovat nähtävillä sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä tässä alla sekä HIY:n toimistossa paperilla maanantaista 22.11. syyskokoukseen saakka.

Muu kokousmateriaali löytyy täältä.

Paula Anttila

Paula Anttila

Olen 65 -vuotias ja kiinnostunut vammaispolitiikasta. Halvaantumiseni yli 20 vuotta sitten on ollut aikuiskoulutustie vammaispalveluihin, apuvälineisiin, kodin muutostöihin ja hakemusten laatimiseen sekä valitusten tekemiseen. Opin myös iloitsemaan rakkaista ystävistä ja kiittämään vertaistuesta voimaantuessani heikolla hetkellä. Vuosiin mahtuu myös lastenlapsien syntymät ja muutto Pohjanmaalta Helsinkiin. Raskainta vuosien varrella, oli saattaa poikani ja isäni hautaan.

Hallitustyöhön olen saanut kokemusta Teuvan kunnan-, kirkkovaltuuston ja koulu- sekä perusturvalautakunnan työssä. Lisäksi olen toiminut Invalidiliiton valtuustossa ja hallituksessa sen eri toimikunnissa, kuten Esteettömyystyöryhmässä, Asennetta ja elämänhallintaa työryhmässä ja IT-lehden toimituskunnan puheenjohtajana.

Järjestötyöhön harjaannuin Teuvan Invalidien puheenjohtajana, sekä Helsingin Invalidien Yhdistyksen edellisessä hallituksessa.

Tarjoan Helsingin Invalidien hallitustyöhön kokemukseni ja osaamiseni viestinnässä, verkostoissa ja vertaistuessa.

Heikki Aulio

Heikki Aulio

polioinvalidina HIY:n jäsen vuodesta 1976. Opiskelin Helsingin Yliopistossa Filosofian maisteriksi, pääaineena tietojenkäsittelyoppi. Noin 40 vuotta olen työskennellyt tietokonealalla monipuolisissa ja vaativissa laatu-, kouluttamis-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Yli 20 vuotta olen toiminut aktiivisesti koulutukseen ja vammaisuuteen liittyvissä yhdistyksissä. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen keskittynyt erityisesti vammaisyhdistysten toimintaan. Loppuelämäni päätehtävänä pidän vammaisten asioiden edistämistä, ja se tapahtuu parhaiten vammaisyhdistysten kautta. Siksi yhdistysten kehittäminen on mieliharrastukseni.

Olen ollut HIY:n hallituksen jäsen vuosina 2016, 2018-2021. Olen kuluvan vuoden ajan ollut kehittämistoimikunnan vastuuhenkilö ja syksyllä 2019 ryhdyin vetämään Henkilökohtaisten avustajien työnantajien vertaisryhmää. Toimin liikkuvana digiopastajana sekä Invalidiliiton, Enterin ja HIY:n kouluttajana. Jatkossakin haluan antaa laajan työ- ja yhdistystoimintakokemukseni HIY:n käyttöön hallituksen jäsenenä.

Työt:

 • Soitonopettaja, puupuhaltimet, bandien ohjaus, 1969-1979, 2000-2016
 • Atk-työt, Tietotehdas / Tieto / TietoEnator / Tieto, 1979-2008
 • Atk-työt, RGF Data, AM-Data 2004-2015

Harrastukset:

 • Soittaminen puupuhaltimet: klarinetti, alttosaksofoni, tenorisaksofoni, sopraanosaksofoni, baritonisaksofoni, huilu Ogeli Big Band
 • Vesijumppa
 • Pyörätuolitanssi (Suomenmestaruuskisan pronssi 2010)
 • Luonto, kasvit
 • Ruoanlaitto
 • Yhdistystoiminta ja erityisesti sen kehittäminen
Marja Heimala-Pelkonen

Marja Heimala-Pelkonen

Olen nykyään eläkkeellä. Koulutukseni: nuorison-, toiminnan- ja työnohjaaja

 Olen ehdokkaana HIY:n hallitukseen uutena ehdokkaana ja vammaisen omaisena.  Lisäksi olen elänyt aina erilaisten vammaisten lähellä.  HIY: toiminta on minulle tuttua jo 30 vuoden ajalta.  Kokemusta minulle on karttunut koulutuksen, henkilösuhteiden hoitamisen ja henkisen sekä hengellisen jaksamisen alueelta

Anna-Maija Huhtikangas

Anna-Maija Huhtikangas

Lempinimeni on Annu, ja olen 37-vuotias syntyperäinen stadilainen. Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenenä olen ollut vuodesta 2002 lähtien. Sydäntäni lähellä ovat myös vammaisasiat, joihin olen onnekseni päässyt perehtymään niin palkkatöiden kuin vapaaehtois- ja luottamustoimienkin parissa. Olisin mielelläni mukana HIY:n hallituksessa myös seuraavana kaksivuotiskautena. Toivoisin, että HIY:n hallituksessa voisin erityisesti antaa oman panokseni jäsenten eduksi, toimia yhdistyksen hyväksi ja kehittää asioita edelleen.

 Koulutus ja palkkatyöt: Olen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (8 §) mukainen laillistettu sosionomi (AMK).

 • asiakaspalvelukoordinaattori Avustajasi C.B. Oy:ssä
 • HIY:ssä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
 • Suomen CP-liitto ry:ssä sopeutumisvalmennuksen toimistotyöntekijänä
 • Avustajakeskus Sentteri ry:ssä palveluneuvojana
 • Suomen CP-liitto ry:ssä sosiaali-neuvojana ja aikuistoiminnan projektiassistenttina.

 Vapaaehtoistehtävät:

 • Selkäydinvammaiset Akson ry:n Helsingin yhteyshenkilö ja vertaistuki-iltojen järjestäjä tammikuusta 2018 sekä vertaistukihenkilö marraskuusta 2018 lähtien.
 • ONNI Hoivan Elä täysii! – klubin Helsingin yhteyshenkilönä olen toiminut huhtikuusta 2018 alkaen.

 Luottamustehtävät:

 • Helsingin paikallisyhdistyksen eli Talentia Helsinki ry:n hallituksen jäsen tammikuusta 2009, Talentia Helsinki ry:n virkistysvastaavana tammikuusta 2018.
 • Olen toiminut ASPA-säätiön vertaisarvioitsijana/kokemustoimijana toukokuusta 2012 lähtien.
 • Olen ollut aiemmin eri vammaisjärjestöjen hallituksissa ja nuorisotoimikunnissa.
 • Olen toiminut myös HIY:n hallituksessa 2011-2012 ja yhdistyksemme nuorisovastaavana 2010-2013.

Olen suorittanut esimerkiksi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 – koulutukset sekä Opintokeskus Vision Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssin. Avoimessa yliopistossakin olen suorittanut kursseja sosiaalipsykologiasta, sosiologias-ta, väestötieteestä, vanhenemisen tutkimuksesta ja vammaistutkimuksesta. Lisäksi olen ollut usealla luovan kirjoittamisen kurssilla työväenopistossa.

Hannu Lassila

Hannu Lassila

Rakennusinsinööri, erikoisalana:

 • korjausrakentaminen
 • urakkalaskenta
 • kiinteistöjen ylläpito

Jäsen! Äänestämällä minua saat äänesi kuulumaan. 

HIY:n jäsen vuodesta 1996.

Markku Poikela

Markku Poikela

Asetun ehdolle HIY:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Olen 38-vuotias helsinkiläinen. Selkäydinvammaisena elän aktiivista elämää ja koen tärkeäksi edistää erittelemättä vammaryhmiä, meidän kaikkien mahdollisuuksia toimia aktiivisena osana yhteiskuntaa.

Erityisesti kuntoutus ja sen aktiivinen kehittäminen on lähellä sydäntäni. Harrastan itse monipuolisesti liikuntaa, olen mukana vaikutustoiminnassa hallitustyöskentelyn kautta sekä toimin aktiivisesti monissa verkostoissa. Uskoisin tuovani erilaisia näkökulmia hallituksen jäsenenä tukien hallituksen ja yhdistyksen kokonaisvaltaista toimintaa Helsingin Invalidien Yhdistyksessä.

Viktoria Welling

Viktoria Welling

Olen työkyvyttömyyseläkkeellä oleva 60-vuotias HIY:n pitkäaikainen jäsen ja monivuotinen vapaaehtoinen. Olen ylioppilas, koulutukseltani suurtalousesimies, ja olen myös suorittanut ammattikorkeakoulussa talouden- ja hallinnon tilintarkastajan (tradenomi) opinnoista 140 opintoviikkoa. Ennen eläkkeelle jäämistä työskentelin Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Teen tällä hetkellä osa-aikatyötä eräässä ryhmäkodissa.

Olen parhaillaan Hiy:n hallituksen jäsen, ja osallistunut aktiivisesti hallituksen kokouksiin ja muihin hallituksen aktiviteetteihin. Perustin kulttuuritoimikunta Kulturan muutaman muun hiyläisen kanssa v. 2012, ja olen ollut koko sen olemassaoloajan järjestämässä mielekästä toimintaa yhdistyksen jäsenille.

Toimin Helsingin käräjäoikeudessa lautamiehenä eli maallikkotuomarina, ja olen toiminut kyseisessä luottamustoimessa jo vuodesta 2001. Herastuomarin arvonimen, joka myönnetään ansioituneille lautamiehille, sain v. 2015. Olen KOY Tennispalatsin hallituksen jäsen, ja Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilö ja lomakoti. Lisäksi olen Helsingin Vammaisneuvoston varajäsen HIY:stä.

Harrastuksiani ovat uinti, lukeminen, kielten opiskelu, musiikki, kaikenlaiset käsityöt ja kulttuurin suurkuluttaminen.

Olen henkeen ja vereen hiyläinen, ja olen motivoinut ja innostunut jatkamaan edelleen HIY:n hallituksessa hiyläisten hyväksi.