Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä ja uudet hallituksen jäsenet

30.11.2019

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 30.11.2019 Voudintiellä, yhdistyksen toimintakeskuksen salissa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Hätinen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, koska muita asioita ei kokoukselle oltu esitetty. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2020-2021) Heikki Aulio. Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Heikki Aulio, Jan Huopainen, Markku Lohikoski, Tuula Partanen ja Viktoria Welling. Tarjosimme seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäseneksi haluaville mahdollisuutta esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen vuosikousta. Määräaikaan mennessä toimistolle tuli kuusi ehdokasta, jotka olivat Paula Anttila, Heikki Aulio, Anna-Maija Huhtikangas, Jan Huopainen, Kai Kaartinen ja Viktoria Welling. Valituiksi tulivat Paula Anttila, Anna-Maija Huhtikangas, Kai Kaartinen ja Viktoria Welling.  Hallituksessa jatkavat Pekka Hätinen, Matti Koikkalainen, Seppo Pihnala ja Marjaana Väre sekä hallituksen puheenjohtaja Kristiina Karhos.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi hyväksyttiin. Ne löytyvät tämän sivun lopusta. Esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Soila Rantala FinCount Oy:stä ja varalle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus valtuutettiin nimittämään tarpeelliset toimikunnat vuodelle 2020. Esityksen mukaisesti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin 23 €/v , kannatusjäsenten jäsenmaksu 50 €/v ja yhteisökannattajajäsenten jäsenmaksu 150 €/v, eli kaikki jäsenmaksut pysyvät vuonna 2020 ennallaan. 

Kuten ennenkin yhdistyksen viralliset kokouskutsut päätettiin julkaista Invalidiliiton IT-lehdessä. Hallituksen esityksen mukaisesti syyskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk ja että hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2020.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!