Voimaa vapaaehtoistoiminnasta

16.7.2019

Heikki Aulio

Aktiivinen toimintani yhdistyksissä alkoi noin 26 vuotta sitten. Aluksi osallistuin koulujen vanhempainyhdistysten toimintaan jäsenenä, puheenjohtajana, taloudenhoitajana tai sihteerinä. Olin neljän vuoden ajan myös koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Monien yhdistysten kautta on tieni kulkenut yhä enemmän osallistumaan erittäin aktiivisesti vammaisten asioita ajavien yhdistysten, kuten Helsingin Invalidien Yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksemme tarjoaakin jäsenilleen jo runsaan valikoiman harrastuksia, vertaistoimintaa ja vertaistukea, ja jatkossa varmasti yhä monipuolisemmin.

Vapaaehtoinen toiminta antaa runsaasti mielihyvää, kun voin jakaa jäsenillemme tietoa ja tukea monenlaisissa elämän tilanteissa. On ihan mukavaa osallistua yhdistyksen kerhoihin, liikuntaryhmiin tai tapahtumiin ja nauttia niiden annista jäsenenä. Mutta monin verroin enemmän saan irti toimimalla itse vapaaehtoisena, esimerkiksi digiopastajana tai kerhon aktiivina tai yhtenä tapahtumien järjestelijöistä. Erityisen mielenkiintoista on juuri nyt uusien toimintojen miettiminen ja kehittäminen. Olisiko sinullakin halua ja voimia nauttia hieman aktiivisemmasta toiminnasta?

Koulutusta vapaaehtoisena toimimiseen on mahdollista hankkia monilla kursseilla, joita esimerkiksi
Invalidiliitto järjestää. Lukuisat ilmaiset webinaarit antavat runsaasti tietoa meitä kaikkia kiinnostavista
asioista. Webinaari eli verkkoseminaari on internetin välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma, johon
sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta päätelaitteeltaan. Maksullisiinkin kursseihin voi saada rahoitusta, jos pyrkii löytämään omat kykynsä vapaaehtoistoimintaan. Jos osaat esimerkiksi tekemiesi töiden
tai harrastusten kautta digimaailman perusteita, voisit saada koulutuksen digiopastajaksi, joita tarvitsemme
lisää tulevina vuosina. Kukin vapaaehtoinen voi toimia omien taitojensa ja jaksamisensa mukaisesti, pienikin toiminta tuo hyvää mieltä.

Toiminta yhdistyksen kerhoissa, toimikunnissa ja hallituksessa antaa paljon hyvää mieltä ja vielä enemmän
tietoja, taitoja ja vahvoja ihmissuhteita. Mukaan kannattaa tulla, sillä aluksi ei vaadita mitään pitkäaikaista
sitoutumista, kukin tekee asioita sen verran kuin jaksaa. Ja vapaaehtoisen toiminnan voi lopettaa tai
vaihtaa toisenlaiseen milloin vain, jos se ei tunnu sopivalta.

Mukaan vaan rohkeasti! Aktiivinen yhdistystoiminta antaa enemmän kuin ottaa! Ota siis rohkeasti yhteyttä
toiminnanjohtajaamme, jos aktiivinen toiminta kiinnostaa. Yhdistyksissä on ongelmana se, että emme
tunne jäsentemme taitoja ja toiveita. Jos haluat toimia esimerkiksi jonkin kerhon vetäjänä tai hallituksen jäsenenä tai vaikkapa Pieni Ele -keräyksen järjestäjänä, niin kerro itsestäsi ja tavoitteistasi.

Heikki Aulio, yhdistyksen hallituksen jäsen, liikkuva digiopastaja ja aktiivinen vammaisten asioiden ajaja.