Kysely Hevossalmen kävijöille

30.8.2023

Kysely on tarkoitettu Helsingin Invalidien Yhdistyksen Hevossalmen lomakylässä mökin vuokranneille, mökin vuokrausta harkinneille sekä päiväkävijöille. Kysely on anonyymi, eli vastaajien henkilöllisyys ei tule HIY:n toimiston tietoon. Mökin vuokranneet saavat pyynnön vastata kyselyyn myös henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Hevossalmen lomakylä on erittäin tärkeä yhdistyksen jäsenille ja sitä kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Lomakylän ylläpito on kallista ja tuottaa yhdistykselle kymmenien tuhansien eurojen tappion vuosittain. Tästä syystä haluamme vuokrata mökkejä niin, että niiden käyttöaste olisi mahdollisimman suuri. Myös saunan ja piha-alueen vuokrausta muille järjestöille kehitetään tulojen saamiseksi.

Lomakylää ylläpidetään HIY:n jäsenten iloksi ja siksi on tärkeää, että saamme tähän kyselyyn mahdollisimman kattavasti vastauksia siellä käyviltä. Kyselyssä on vain muutama pakollinen kysymys (merkitty punaisella asteriksilla) ja vastaaminen kestää vain noin 5 minuuttia. Kerromme kyselyn tuloksista loppusyksystä. 

Vastaathan viimeistään 8.10.2023. Kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

KYSELY ON SULJETTU! Kiitos osallistuneille.