Invalidiliiton liittovaltuustoon pyrkivät Helsingin Invalidien Yhdistyksen edustajat

21.4.2021

Helsingin Invalidien Yhdistyksen kevätkokous pidetään  lauantaina 24.4.2021 klo 13 yhdistyksen toimintakeskuksessa, osoitteessa Voudintie 6.

Kokouksessa käsitellään 6§ mukaiset kevätkokousasiat ja valitaan yhdistyksen ehdokkaat Invalidiliiton liittovaltuuston vaalia varten. 

Liittovaltuuston vaaliin ehdokkaiksi itsensä ovat etukäteen asettaneet seuraavat jäsenemme, mutta vielä kokouksen aikana voi asettua ehdolle:


Kai Kaartinen

 • perushoitaja  /  pelastussukeltaja
 • CMAS soveltavan laitesukelluksen kouluttaja M1 HD FIN 025
 • Helsingin urheilusukeltajat ry:n (Suomen paralympiakomitea ry:n jäsenseura) puheenjohtaja


Kristiina Karhos 


Olen Kristiina Karhos, 62 -vuotias varatuomari ja pitkän linjan vammaisvaikuttaja, monelle tuttu HIY:n puheenjohtaja. Minulla on kaksi aikuista lasta ja viisi ihanaa lastenlasta.  HIY:n jäsen olen ollut vuodesta 2016 ja HIY:n puheenjohtaja vuodesta 2017. Viimeiset neljä vuotta olen edustanut Etelä-Suomea Invalidiliiton liittovaltuustossa ja liiton Vaikuttamisen Tuki -työryhmässä.

Sain MS-diagnoosin vuonna 2000 ja siirryin työelämästä eläkkeelle vuonna 2013. Vammaisvaikuttamiseni alkoi vuonna 2003 Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistyksessä ja myöhemmin myös Neuroliitossa. Minulla on laajat verkostot eri vammaisjärjestöihin. Olen Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry:n hallituksen jäsen. Toimin aktiivisesti mm. helsinkiläisten vammaisjärjestöjen HELJÄ-verkostossa ja Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkostossa.

Helsingin vammaisneuvostossa olen ollut vuodesta 2013, tällä hetkellä olen vammaisneuvoston varapuheenjohtaja. Vammaisneuvostotyössä olen tutustunut Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin ja oppinut tuntemaan kaupungin toimintaa. Vammaisneuvoston työvaliokunnassa olen päässyt muodostamaan vammaisneuvoston kantaa moniin valmisteilla oleviin asioihin ja tuomaan esille vammaisten henkilöiden näkökulmaa kaupungin päättäjille. Edustan Helsinkiä Uudenmaan väliaikaisessa vammaisneuvostossa.

Vapaa-ajalla minut löytää usein Helsingin upeasta lähiluonnosta tai Mäkelänrinteen uimahallista. Iltaisin luen tai katselen tv:stä ihmissuhdesarjoja. Käyn paljon elokuvissa ja taidenäyttelyissä. Olen Museokortin suurkuluttaja.


Reija Lampinen


Olen 67-vuotias eläkkeellä oleva yhteiskuntatieteiden maisteri. Opiskelin pääaineinani sosiaalipsykologiaa ja sosiaalityötä, sivuopintoja minulla on julkisoikeudessa ja oikeustieteessä. Olen vaikeasti liikuntavammainen syntymässä saadun CP-oireyhtymän vuoksi. Liikkuessani kodin ulkopuolella käytän sähköpyörätuolia. Perheeseeni kuuluu kolme näyttelytasoista kissaa. Helsingin Invalidien Yhdistyksen jäsen olen ollut vuodesta 2000.

Koko ammatillinen työhistoriani liittyy vammaistyöhön. Työurani alkoi Sosiaalihallituksessa vuonna 1984, jossa toimin määräaikaisena tutkijana; aiheena Vaikeavammaisten elämäntilanne yli vuoden ja pysyvänä asiantuntijana vammaisasioissa vuosina 1989 - 1991. Vakinaisen työn Suomen CP-liitossa aloitin vuonna 1986, jossa työskentelin vuoteen 2002 tehtävinä mm. sosiaalineuvonta ja -ohjaus, vammaisten oikeuksien valvonta sekä uuden vammaislainsäädännön valmistelutyö ja seuranta. Lisäksi erityistehtävinä olivat monimuotoisen palveluasumisen kehittäminen ja sopeutumisvalmennuksen toteuttaminen kurssimuotoisesti.  Olen toiminut monissa valtakunnallisissa luottamustehtävissä vammaisasioissa vuodesta 1978, näistä mainittakoon varajäsenyys ja jäsenyys valtakunnallisessa vammaisneuvostossa vuosina 1986-2002, yhteensä 16 vuotta. 

Toimin Helsingin kaupungin vammaisasiamiehenä sekä Helsingin vammaisneuvoston sihteerinä ja päätösasioiden valmistelijana vuosina 2002-2018. Työni vaati laajaa yhteistyötä kaupungin johdon, ammatti- ja luottamushenkilöiden sekä vammaisten kuntalaisten, paikallisten vammaisyhdistysten ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Työeläkkeelle siirryin vuonna 2018 ja asun tällä hetkellä Tampereella. Eläkkeelle jäätyäni saatoin keskittyä vammaisjärjestötyöhön. Olen toiminut HIY:n Vaikuttamistoimikunnassa vuodesta 2019 ja Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry:n hallituksessa vuodesta 2019. 

Haluan edelleen jatkaa HIY:n jäsenenä aktiivista vammaisvaikuttamista. Minulla on pitkäaikainen ja laaja Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen alueen vammaispolitiikan tuntemus. Uskon, että pystyn hyödyntämää tätä kokemustani Invalidiliiton Liittovaltuustossa, minkä vuoksi pyrin Etelä-Suomen liittovaltuustoehdokkaaksi.


Tuula Partanen


Olen 57-vuotias neuvontapalveluhenkilö Helsingin Invalidien yhdistys ry:ssä, jossa työskentelen osa-aikaisena projektityöntekijänä. Perheeseen kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi jo aikuisiän saavuttanutta lasta, sekä koira. Vammauduin nuorena ja jouduin liikenne onnettomuuteen 1995 sekä 2014. Tällöin vammauduin vaikeammin. Nykyisin pystyn liikkumaan ainoastaan rollaattorin tai pyörätuolin kanssa.

HIYn toimintaan olen tutustunut jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Aluksi toimin aktiivisesti kesät Hevossalmessa, mistä jatkoin vapaaehtoisena työskentelyä yhdistyksen toiminnassa laajemmin. Viimein minut palkattiin projektityöntekijäksi syksyllä 2018 STEA.n myöntämällä rahoituksella. Projekti on kestänyt 3 vuotta ja tämän kevään aikana projektin päättyessä, loppuu myös minun työni vammaisaktiivina. Sydäntäni lähellä ovat aina olleet HIYn jäsenet. Jäsenten luottamus minua kohtaan on näkynyt myös luottamustehtävissäni.

Olen ollut useamman kauden yhdistyksen johtokunnassa ja hallituksessa.

Koen olevani helposti lähestyttävä henkilö.  Tällä hetkellä toimin HIY.n vaikuttamistoimikunnassa, Heljä matkat-ryhmässä, sekä KULTURA.ssa. Invalidiliiton vaikuttajaverkostossa olen ollut jäsen sen perustamisesta lähtien. Pitkäaikainen vapaaehtoistyöni palkittiin vuonna 2018. Minulle myönnettiin silloin Invalidiliiton kultainen ansioplaketti Vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi. Tämän huomionosoituksen saamisella oli minulle suuri merkitys. Se sai minut kokemaan tekemäni vapaaehtoistyön tärkeäksi.

Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta ja vaikutelmista. Koin saavuttaneeni jotain vammaisten ihmisten hyväksi, kenties löytänyt apua heidän arkeensa. Liittovaltuustossa hyödyntäisin pitkää työkokemustani sosiaalialalta ja yhdistystoiminnasta. Minulla on avarakatseinen luonne, mikä auttaa pohtimaan asioita monilta suunnilta. Liittovaaliehdokkaaksi ryhdyin ensimmäistä kertaa, sillä haluan edelleen olla mukana vahvana vaikuttajana.

Olen kulttuurin suurkuluttaja. Koronarajoitteiden aikana olen kaivannut konsertteja, jääkiekko liigaotteluita sekä matkustamista. Vapaa-ajalla rentoudun lukemalla ja vesiliikunnalla.


Arto Peltoniemi

 • Tietoliikenneinsinööri. Ikä 63v
 • HIY:n jäsen vuodesta 2010
 • Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen 2014-2018
 • HIY:n hallituksen jäsen 2011-2016 .
 • HIY:n varapuheenjohtaja 2015-2016.
 • Useita vuosia vaikuttamis- ja esteettömyystoimikuntien jäsenenä.

Tärkeimmiksi asioiksi katson:

 • Yhdistysten ja Invalidiliiton oltava nyt ja tulevaisuudessa vahvasti vaikutusvaltaisia ja elinvoimaisia.
 • Vammaisille turvattava meille kuuluvat oikeudet ja yhdenvertaisuus.
 • Myönteisten asenteiden kasvattaminen myös vammaisia kohtaan.
 • Vammaispalvelulakia on noudatettava
 • Myös vammaisten pääsyä työelämään on kaikin mahdollisin keinoin tuettava. Erityisesti nuorten vammaisten koulutukseen ja työllistymiseen on panostettava.


Viktoria Welling 

 • Suurtalousesimies
 • Herastuomari
 • HIY:n hallituksen jäsen
 • Kiinteistöosakeyhtiö Tennispalatsin hallituksen jäsen
 • Pelastakaa Lapset Ry:n tukihenkilö ja lomakoti

Minulla on synnynnäinen liikunta-ja tukielinsairaus, ja olen ollut HIY:n jäsen vuodesta -98. Olen aina tehnyt vapaaehtoistyötä, nyt viimeiset reilut 10 vuotta HIY:ssä ja 8 vuotta Pelastakaa Lapset Ry:ssä. Olen ollut perustamassa HIY:n kulttuuritoimikunta Kulturaa, jossa toimin vastuuhenkilönä. Asetun aina heikomman puolelle, ja mottoni on ”Jo pienetkin teot auttavat”. Jos näen esteellisyyttä, pyrin kaikin tavoin sitä vähentämään omilla toimillani ja teoillani. Pienenä esimerkkinä esim. muutama vuosi sitten Helsingin raitiovaunut, joissa aiemmin oli Metro-lehden iso jakelulaukku pyörätuolipaikan kohdalla kaiteessa estäen pyörätuolin turvallisen sijoittumisen. Soitin pari puhelua HSL:ään, ja tuo laukku siirrettiin takaoven luokse. Nyt koronan takia laukku on ilmeisesti väliaikaisesti poistettu.

Toisena esimerkkinä voisi mainita, että seuraan aktiivisesti mitä mm. lähialueellani tapahtuu, ja kun kuulin sattumalta v. 2018 HSL:n aikomuksesta siirtää bussi 55 kulkemaan Koskelassa Juhana Herttuan tieltä suoraan Antti Korpin tielle jättäen Voudintien pysäkin, joka on HIY:n toimintakeskuksen ja vuokratalon lähipysäkki, kokonaan pois käytöstä, otin välittömästi yhteyttä HIY:n hallituksen jäseniin ja sitä kautta asia lähti eteenpäin siten, että Voudintien pysäkki on edelleen käytössä.

Olen perheestä, jossa toinen vanhemmista oli liikunta- ja näkövammainen, joten olen sisäistänyt jo lapsesta asti esteettömän ajatusmaailman. Seuraan aktiivisesti mitä vammaiskentällä tapahtuu, oli kysymyksessä sitten mm. esteettömät palvelut, - harrastusmahdollisuudet, - kodinratkaisut tai -tekniikka.

Harrastuksiani ovat valokuvaus, uinti, käsityöt, puutarhahommat, kielten opiskelu, kulttuurin suurkuluttaminen, lukeminen ja musiikin kuuntelu.