Invalidiliiton liittovaltuuston vaali 2021 marraskuussa

14.3.2021

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, johon kuuluu 49 jäsentä. Liittovaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet.

Vaalia varten maa on jaettu kahdeksaan (8) alueelliseen vaalipiiriin ja yhteen (1) valtakunnalliseen vaalipiiriin. Alueellisiin vaalipiireihin kuuluvat kunkin vaalipiirin paikalliset ja alueelliset jäsenyhdistykset. Valtakunnalliseen vaalipiiriin kuuluu liiton valtakunnalliset henkilöjäsenistä muodostuvat jäsenyhdistykset.

Liittoäänestyksen toimeenpanosta vastaa liittohallituksen vaalikaudeksi nimeämä  vaalitoimikunta.

Yhdistyksen ehdokasasettelu tapahtuu jäsenyhdistysten sääntöjen mukaisesti. Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti vaalitoimikunnalle ehdokkaiden nimet 12.5.2021 mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus.

Ehdokkaan tulee olla vaalipiirin jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Jos jäsen on vapautettu jäsenmaksusta (esim. kunniajäsen, vapaajäsen), hänet katsotaan vaalikelpoiseksi. Ehdokkuus on sitova. 

Liittovaltuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä
5.-19.11.2021 välisenä aikana. 

Helsingin Invalidien Yhdistys päättää sääntöjensä mukaisesti ehdokkaistaan kevätkokouksessaan 24.4.2021. Helsingin Invalidien Yhdistys voi asettaa ehdolle neljä jäsentä. Ehdokkaiksi asettuvien toivotaan etä-äänestyksen sujuvuuden varmistamiseksi ilmoittavan ehdokkuudestaan etukäteen, viimeistään 18.4. toimisto@hiy.fi / puhelimitse: 09 7206 240.


Lisätietoja:

Invalidiliiton tiedote liittoäänestyksestä

Liittovaltuuston vaalijärjestys