Invalidiliiton liittovaltuuston HIY:n ehdokkaiden vaalipaneeli 26.10.

24.9.2021

HIY järjestää vaalipaneelin Invalidiliiton liittovaltuustoon ehdolla oleville HIY:n ehdokkaille tiistaina 26.10. klo 18-20. Paneelin vetää Riitta Jolanki ja panelisteina HIY:n ehdokkaat, joiden lyhyet esittelyt tässä alla. 

Paneeli toteutetaan hybridinä, eli siihen voi osallistua Teams-yhteyden kautta ja tulemalla paikan päälle HIY:n toimintakeskukseen, osoitteeseen Voudintie 6, 00600 Helsinki. Kysymyksiä ehdokkaille voi lähettää etukäteen, kuitenkin viimeistään 23.10. osoitteeseen toimisto@hiy.fi.

Linkki paneeliin on tässä. Ohjeet Teams-kokoukseen osallistumiseen löydät sivun lopusta.


Invalidiliiton liittovaltuustoon pyrkivät Helsingin Invalidien Yhdistyksen edustajat:

Reija Lampinen,  YM, ent. vammaisasiamies

Tavoitteeni on edistää vammaisten ihmisten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta lähiyhteisössään, sekä lisätä esteettömyyttä ja saavutettavuutta kaikissa yhteiskunnan yleisissä palveluissa.

Arto Peltoniemi, insinööri (AMK)

Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta siitä, että yhdistykset ja Invalidiliitto ovat myös tulevaisuudessa vahvasti vaikutusvaltaisia ja elinvoimaisia. 

Viktoria Welling , suurtalousesimies, herastuomari

Haluan olla edistämässä sitä, että jokaiselle taataan esteetön, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen elämä.

Arvojen kovetessa Invalidiliitolla jäsenyhdistyksineen on yhä suurempi rooli vammaisten oikeuksien ja etujen valvomisessa. 

Kristiina Karhos, varatuomari, HIY:n puheenjohtaja

Haluan edistää elinvoimaisen yhdistystoiminnan ja liiton korkealaatuisen palvelutuotannon 
vahvistamista.

Invalidiliiton vahva vaikuttajarooli tulee säilyttää sekä lainsäädäntötyössä että tulevilla hyvinvointi-alueilla.