HIY:n vaikuttamistoimikunta eduskunnassa

7.2.2020

Invalidiliitto järjesti HIY:lle mahdollisuuden tavata helsinkiläisiä kansanedustajia torstaina 6.2. Kansanedustajista paikalle oli kutsuttu myös eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmäläisiä (VAMYT).

Paikalla olivat Invalidiliiton Aapo Rantanen ja HIY:n vaikuttamistoimikunnasta puheenjohtaja Kristiina Karhos, varapuheenjohtaja Heikki Aulio sekä Jan Huopainen, Riitta Jolanki, Ylva Krokfors, Reija Lampinen, Tuula Partanen ja toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa. 

Kevään istuntokauden aloitukseen liittyvien kiireiden vuoksi kansanedustajista oli paikalla vain eduskunnassa tapaamista järjestellyt Mari Rantanen (ps) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr). 

Keskustelimme erityisesti kolmesta aiheesta: vammaispalvelulain uudistus, koulutukselliset tarpeet vammaispalveluissa ja vammaisten osallistamisen vahvistaminen. 

Vammaispalvelulain uudistukseen liittyen korostettiin sitä, että henkilökohtaisen avun saamiseksi vammaisella henkilöllä oltava voimavaroja itse määritellä ja ottaa vastuu siitä, mitä haluaa tehdä ja mitä apua tarvitsee. Vammaispalvelulain soveltamisessa ei saa olla tarkkoja ikärajoja. Vammaisten lasten ja nuorten tulee voida itse vaikuttaa ja tehdä päätöksiä omista osallistumismahdollisuuksistaan avustajan avulla. Vammaispalvelujen piirissä olevan henkilön tulee säilyttää oikeutensa palveluihin ilman ikärajaa.

Koulutukselliset tarpeet koko sosiaali- ja terveysalalla ovat merkittäviä. Tällä hetkellä vammaispalveluissa sosiaalityöntekijät tekevät päätöksiä, joita valmistelevat sosiaaliohjaajat ilman riittävää lain tuntemusta. Lisäksi suuret asiakasmäärät (jopa 300 asiakasta/työntekijä) eivät mahdollista asiakkaiden kokonaistilanteen riittävää arviointia. Huolestuttavaa on myös se, että vammaispalvelupäätöksissä on Helsingissä jopa saman kaupunginosan sisällä isoja työntekijäkohtaisia eroja.

Osallistamisesta kerroimme hyvänä esimerkkinä Helsingin jo vuonna 1982 perustetun vammaisneuvoston toiminnasta. Osallisuushankkeiden toteuttamisessa pitäisi laajemmin hyödyntää vammaisten kuntalaisten asiantuntemusta ja eri vammaryhmien edustajien kokemustietoa vielä nykyistä paremmin kaikessa yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Paikalla olleet kansanedustajat painottivat sitä, että vammaisten asioiden edistämisessä kansanedustajat tekevät laajaa yhteistyötä yli puolerajojen, ilman hallitus-oppositio -vastakkainasettelua. Lopuksi sovittiin tällaisten tapaamisten jatkamisesta.

Alla tilaisuudessa näytetty esitys.

Heikki Aulio, Ylva Krokfors, Riitta Jolanki, Reija Lampinen, Aapo Rantanen, Jan Huopainen, Tuula Partanen, Mari Rantanen, Outi-Alanko Kahiluoto ja Kristiina Karhos.