HIY:n toimikunnat vuodelle 2021

28.1.2021

Syyskokouksessa valtuutettiin HIY:n hallitus nimittämään tarpeelliset toimikunnat vuodelle 2021. Hallitus on torstaina 28.1. pidetyssä kokouksessa päättänyt perustaa seuraavat toimikunnat ja valinnut niille vastuuhenkilöt.

Kehittämistoimikunta
Kehittämistoimikunta vastaa jatkuvan kehittämisen toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen ja muiden toimikuntien kanssa.
Vastuuhenkilö: Heikki Aulio, heikki.aulio@hiy.fi

Kulttuuritoimikunta Kultura
Kultura edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee kulttuuritapahtumia.
Vastuuhenkilö: Viktoria Welling, viktoria.welling@gmail.com

Liikuntatoimikunta
Liikuntatoimikunta käsittelee yhdistyksen liikunta-asioita ja niiden kehittämistä.
Vastuuhenkilö: Marjaana Väre, marjaana.vare@gmail.com.

Vaikuttamistoimikunta
Vaikuttamistoimikunta seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.
Vastuuhenkilö: Kristiina Karhos, pj.hiy@hiy.fi

Toimikuntien työstä kiinnostuneita jäseniä pyydetään ottamaan pikaisesti yhteyttä toimikuntien vastuuhenkilöihin.