HIY:n syyskokouspäätöksiä ja uusi hallitus

28.11.2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 27.11.2021 Voudintiellä, yhdistyksen toimintakeskuksessa sekä etänä Teams-ohjelmassa. 

Ennen kokousta Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka kertoi Invalidiliiton kuulumisista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Marja Pihnala. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotus HIY:n uudeksi strategiaksi vuosille 2022-2024 ja hallituksen esitys siitä, että kokous antaa hallitukselle valtuutuksen yhdistyksen henkilökohtaisten avustajien välityksen toimintojen yhtiöittämisestä. 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2022-2023) Markku Poikela. Vastaehdokkaita hänelle ei ollut. 

Tarjosimme seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen jäseneksi haluaville mahdollisuutta esitellä itsensä jäsenistölle jo ennen vuosikousta, lisäksi kokouksessa sai tietysti vielä asettua ehdolle. Hallituksen jäsenehdokkaiksi asetettiin Paula Anttila, Heikki Aulio, Marja Heimala-Pelkonen, Anna-Maija Huhtikangas, Hannu Lassila ja Viktoria Welling. 

Äänestys toteutettiin siten, että neljä eniten ääniä saanutta valittiin kahdeksi vuodeksi ja viidenneksi eniten ääniä saanut valittiin vuodeksi Markku Poikelan tilalle (jonka kausi oli ennen varapuheenjohtajavalintaa vuosille 2021-2022). Äänestys suoritettiin jo totuttuun tapaan ns. hybridinä, eli läsnäolevat kokousosallistujat äänestivät paperilla ja etäosallistujat antoivat äänensä eVaali-järjestelmässä. Vaalisalaisuus säilyi kummallakin tavalla. Vaalin tuloksena Viktoria Welling, Heikki Aulio, Anna-Maija Huhtikangas ja Paula Anttila valittiin Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2022-2023. Marja Heimala-Pelkonen valittiin hallituksen jäseneksi yhdeksi vuodeksi 2022. Hallituksessa jatkavat kauden 2021-2022 puheenjohtaja Kristiina Karhos ja jäsenet Pekka Hätinen, Seppo Pihnala ja Marjaana Väre.

Hallituksen esitys strategiaksi vuosille 2022-2024 sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi hyväksyttiin Johdanto-kappaleeseen tehdyllä korjauksella ja Kerhot ja harrasteryhmät -kappaleeseen tehdyillä lisäyksillä. Hyväksytty strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät tämän sivun alussa ladattavissa olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi päätettiin antaa valtuutus hallitukselle selvittää yhdistyksen sataprosenttisesti omistama yhtiön perustamista henkilökohtaisen avustajatoiminnan välittämistä varten. Avustajavälityksen toimintojen mahdollista yhtiöittämistä ryhdytään nyt selvittämään ja asiaan palataan todennäköisesti kevätkokouksessa 2022.

Esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Soila Rantala ja varalle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus valtuutettiin nimittämään tarpeelliset toimikunnat vuodelle 2022. Esityksen mukaisesti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin 23 €/v , kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 45 €/v ja yhteisökannattajajäsenten jäsenmaksuksi 150 €/v. 

Kuten ennenkin, yhdistyksen viralliset kokouskutsut päätettiin julkaista Invalidiliiton IT-lehdessä. Hallituksen esityksen mukaisesti syyskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk ja että hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2022.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!