HIY:n kevätkokous pidetty 24.4.2021

27.4.2021

Helsingin Invalidien Yhdistyksen kevätkokous pidettiin  lauantaina 24.4.2021 klo 13 yhdistyksen toimintakeskuksessa, osoitteessa Voudintie 6. Suurin osa osallistujista oli etäyhteydellä mukana ja lisäksi Voudintien salissa oli paikalla neljä kokousosallistujaa. Kiitos kaikille osallistujille!

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Mirva Kiiveri. Kokouksessa käsiteltiin 6§ mukaiset kevätkokousasiat ja valittiin yhdistyksen ehdokkaat Invalidiliiton liittovaltuuston vaalia varten. 

Hyväksyttiin Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, joka on ladattavissa tästä alta.

Invalidiliiton liittovaltuuston vaalia varten päätettiin asettaa HIY:stä ehdolle neljä ehdokasta. Ehdokkaiksi asettuivat Kai Kaartinen, Kristiina Karhos, Reija Lampinen, Tuula Partanen, Arto Peltoniemi ja Viktoria Welling. Valituiksi tulivat: Kristiina Karhos, Reija Lampinen, Arto Peltoniemi ja Viktoria Welling. 

Invalidiliiton liittovaltuuston varsinaiset vaalit pidetään marraskuussa. Liittovaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Vaaleista lisää elokuun Täyttä Elämää -lehdessä.