HIY:n ehdokkaat Invalidiliiton liittovaltuustoon

28.10.2021

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan posti- ja sähköisellä äänestyksellä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Vaalien tulos vahvistetaan 30.11.2021 mennessä.

HIY:llä on jälleen kerran erittäin hyviä ehdokkaita, ja kaikkien ääntä tarvitaan. Muistathan itse äänestää ja kannustaa kaveriasikin niin tekemään! Varmistetaan HIY:n vahva edustus liittovaltuustossa jatkossakin!

Invalidiliiton liittovaltuustoon pyrkivät Helsingin Invalidien Yhdistyksen edustajat ehdokasnumeroineen:


48 Reija Lampinen,  YM, ent. vammaisasiamies

Tavoitteeni on edistää vammaisten ihmisten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta lähiyhteisössään, sekä lisätä esteettömyyttä ja saavutettavuutta kaikissa yhteiskunnan yleisissä palveluissa.

51 Arto Peltoniemi, insinööri (AMK)

Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta siitä, että yhdistykset ja Invalidiliitto ovat myös tulevaisuudessa vahvasti vaikutusvaltaisia ja elinvoimaisia. 

53 Viktoria Welling , suurtalousesimies, herastuomari

Haluan olla edistämässä sitä, että jokaiselle taataan esteetön, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen elämä.

Arvojen kovetessa Invalidiliitolla jäsenyhdistyksineen on yhä suurempi rooli vammaisten oikeuksien ja etujen valvomisessa. 

58 Kristiina Karhos, varatuomari, HIY:n puheenjohtaja

Haluan edistää elinvoimaisen yhdistystoiminnan ja liiton korkealaatuisen palvelutuotannon 
vahvistamista.

Invalidiliiton vahva vaikuttajarooli tulee säilyttää sekä lainsäädäntötyössä että tulevilla hyvinvointi-alueilla. 


HIY järjesti omille ehdokkailleen tiistaina 26.10. vaalipaneelin, jonka puheenjohtajana toimi Riitta Jolanki. Tilaisuudessa näytetty esitys on nähtävissä tämän tekstin lopussa löytyvästä linkistä.