HIY:n 85v historiikki

13.7.2023

Helsingin Invalidien Yhdistyksen historiasta oli vuosien varrella tehty jo muutama julkaisu, mutta viimeisimmästä on ehtinyt kulua jo 25 vuotta, eli vuodesta 1989 eteenpäin asiat olivat kokoamatta. Tähän työhön hallitus valtuutti minut toiminnanjohtajana.

Uskalsin ryhtyä toimeen, koska olin toimiston remontin vuoksi joutunut siirtelemään yhdistyksen koko arkistomateriaalia pariinkin otteeseen ja tiesin, että kaikki oleellinen on tallessa.

Valokuviakin löytyi kolmen banaanilaatikollisen verran. Kuten valokuvien kohdalla usein käy, niistä monissa ei valitettavasti ollut tietoa kuvauspaikasta, -ajasta eikä kuvauksen kohteena olleista henkilöistä. Kuvista muutamia on kuitenkin valittu julkaisuun mukaan.

Käydessäni läpi yhdistyksen 85-vuotista historiaa olen välillä hengästynyt – niin paljon on tehty ja saatu aikaiseksi. Toimistossa ei ole henkilökuntaa ollut sen enempää kuin nykyäänkään, mutta aktiivisia, toimeliaita ja ennenkaikkea kekseliäitä jäseniä on ollut paljon.

Historiikin aiheiden valinnassa on aineiston laajuuden vuoksi ollut pakko tehdä rajauksia. Aiheiden valinta perustuu käsitykseeni yhdistyksen toiminnan ja aikaansaannosten merkityksestä. Pääotsikoiksi valikoitui: yhdistyksen synty, jäsenmäärän kehitys ja toimisto; varainhankinnan moninaiset keinot, rakennuttamis- ja asuntotoiminta; vaikuttamistyö ja yhdyskuntasuunnitteluun  vaikuttaminen Helsingissä; retkeily, matkustus, leiritoiminta, lomakylät; harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja  vertaistuki; liikunta, kilpaurheilu, kuntoilu ja avustajavälitys. Julkaisun lopussa on listattu kaikki yhdistyksen puheenjohtajat, hallitukset ja toimiston johtohenkilöt. 

Historiikissa kerrotaan laajasti siitä, miten yhdistys on tarjonnut tuhansille jäsenilleen mielekästä tekemistä, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, vapaaehtoistyötä, ansaintamahdollisuuksia, vuokra-asuntoja, lomaviettomahdollisuuksia ja ennen kaikkea vertaistukea, yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä, me -henkeä.

HIY:n jäsenilleen järjestämät retket ja matkat olivat todella suosittuja aikana, jolloin ammattimaiset matkanjärjestäjät eivät vielä osanneet ottaa esteettömyyttä huomioon. HIY:n reissuilla on oltu Keski-Euroopan lisäksi Espanjan aurinkorannikolla ja kauimpana jopa Tunisiassa ja Floridassa asti.

Asuintalojen rakennuttaminen on ollut merkittävää. Enimmillään HIY:n hallinnassa olevia asuntoja on ollut samanaikaisesti 180, ja edelleen yhdistys omistaa kaksi kokonaista ja yhden reilun puolikkaan vuokrakerrostalon, joissa on yhteensä noin 150 vuokra-asuntoa. Menneiden vuosikymmenten aikana näillä esteettömillä asunnoilla on ollut suunnaton merkitys niihin asumaan päässeiden jäsentemme arjessa.

On vaikea edes kuvitella niitä oloja, joissa liikuntavammaiset henkilöt elivät viime vuosisadan alkupuolella; asunnot, koulut, työpaikat, liikennevälineet – kaikki täynnä esteitä.

Helsinki on muuttunut liikuntavammaisille paremmaksi paikaksi elää. Helsingin Invalidien Yhdistyksen moneen eri tahoon vaikuttanut edunvalvonta on osaltaan ollut tasoittamassa tietä yhdenvertaiseen ja esteettömään elämään. Tästä kerrotaan myös historiikissa ja tämä työ jatkuu ja on edelleen yhdistyksen strategian keskiössä.

HIY ei elä mennessä, vaan uudistuu ja kehittyy kaiken aikaa. Nykyaikaa on se, että moneen ryhmään ja liikuntaankin voi halutessaan osallistua etänä. Digipalveluneuvojamme auttaa ja neuvoo jäseniä tietotekniikan käytössä ja erilaisten sähköisten hakemusten täyttämisessä.

Teemme jälleen tulevana talvena jäsenkyselyn, jotta pysymme kärryillä siitä mitä jäsenistö meiltä toivoo. Vapaaehtoiset ovat edelleen tervetulleita kehittämään kanssamme jäsenille uusia harrastusmuotoja. HIY on olemassa jäseniänsä varten ja toteuttaa mahdollisuuksiensa mukaan jäsenten toiveita. Olkaa siis aktiivisia, ideoikaa kanssamme. Pidetään HIY elinvoimaisena yhdistyksenä seuraavatkin 85 vuotta!    

 Teksti pohjautuu toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorpan puheeseen HIY:n 85-vuotisjuhlissa 17.6.2023. 

HISTORIIKKIA SAA OSTAA HIY:N TOIMISTOLTA 10 EURON HINTAAN NIIN KAUAN KUIN PAINOSTA RIITTÄÄ! Sen voi myös tilata postitse lähettäväksi toimisto@hiy.fi . Tällöin hintaan lisätään postikulut.