Apuvälinekummit

Uuden liikkumisen apuvälineen käyttöönotto ja sen kanssa liikkuminen koti- ja lähiympäristössä saattaa jännittää. Liikkumisen apuvälineen luovutuksessa on saattanut saada niin paljon ohjeita, että osa niistä on päässyt unohtumaan jo kotimatkalla. Kotona saattaa mietityttää, miten suoritan sähköpyörätuolilla päivittäisen kauppareissun lähikaupan kapeilla käytävillä? Miten pääsen pyörätuolilla kadulla eteen tulevien esteiden, kuten katukivetysten ja vesikourujen yli turvallisesti? Voiko sähkömopolla liikkua metrossa ja miten siellä tulee toimia? 

Apuvälinekummeja on jo, lisää kaivataan! 

Hankkeessa on jo koulutettu joukko kokeneita liikkumisen apuvälineen käyttäjiä, jotka haluavat apuvälinekummina toimia vertaistukihenkilönä uusille, jo perustaidot omaaville liikkumisen apuvälineen käyttäjille. Apuvälinekummin tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa liikkeelle. Hän välittää omaa kokemustietoaan, ohjaa ja antaa liikkumisen apuvälineen kanssa toimimiseen liittyviä käytännön vinkkejä. Apuvälinekummin tavoitteena on vastata uuden apuvälineen käyttäjän tarpeeseen ja lisätä valmiuksia liikkumiseen ja apuvälineen käyttöön arjessa.  

Apuvälinekummit ovat koulutuksen aikana tuoneet esille, että he olisivat itse liikkumisen apuvälineen saadessaan kaivanneet samanlaista apuvälineen käyttöön liittyvää vertaistukea kuin nyt itse antavat, ja ovat siksi hakeutuneet mukaan toimintaan. He toivovat, että uusilla apuvälineen käyttäjillä olisi mahdollisimman matala kynnys ottaa apuvälinekummitoimintaan yhteyttä. 

Kuka käy kummiksi? 

Apuvälinekummi on vertainen, joka koulutetaan kummiuteen. Hän on vaitiolovelvollinen, ja hänellä on jo vuosien kokemus kyseisen liikkumisen apuvälineen käyttämisestä.  Katso sivun lopusta millaisen sopimuksen apuvälinekummi tekee ryhtyessään kummiksi. 

Koulutettu apuvälinekummi opastaa omalla esimerkillään, antaa käytännön vinkkejä apuvälineen käyttäjälle, rohkaisee liikkeelle lähtemisessä ja uusien tilanteiden kohtaamisessa.  Apuvälinekummi kannattaa kutsua tueksi, jos esimerkiksi apuvälineen kanssa liikkeelle lähteminen jännittää, apuvälineen käyttäminen ei vielä tunnu sujuvalta tai haluaa harjoitella yhdessä vaikkapa kynnyksen ylittämistä, kaupassa käymistä tai metrolla liikkumista.   

Apuvälinekummitoiminnasta saatujen kokemusten perusteella apuvälineen käyttövarmuus paranee ja rohkeus liikkua kasvaa.  

Toiminta on käyttäjälle maksutonta ja kummille korvataan matkakulut. HUOM! Apuvälinekummitoiminta ei korvaa apuvälineen käyttöönotto-opastusta, vaan täydentää sitä vertaistuellisella esimerkillä ja rohkaisulla.   

Kuka tarvitsee apuvälinekummia? 

Kummia voi tarvita kuka apuvälineen käyttäjä hyvänsä. Koko apuvälineen tarve voi olla ihan uusi asia tai sitten henkilö on saanut uudenlaisen apuvälineen, jonka käyttö ei tunnu turvalliselta tai sujuvalta. Kyse voi olla rollaattorista, pyörätuolista, sähkömoposta tai vaikka kepeistä. 

Kummin tarvitsija on voinut nähdä, että joku käyttää samaa apuvälinettä tosi kätevän näköisesti ja haluaisi oppia itsekin samanlaiseksi. 

Tarve voi tulla vaikka siitä, että muuttaa uuteen asuntoon tai uudelle asuinalueelle ja liikkuminen tuntuu epävarmalta. 

Syitä voi olla monenlaisia, mutta apua on saatavissa! 


Miten prosessi etenee apuvälinekummiksi?

Avuntarvitsijan yhteydenotto

Toiminnasta kiinnostunut soittaa ja kertoo minkälaista apuvälineapua tarvitsee. Avuntarvitsija ja kummi sopivat tapaamisesta, joita on tarpeen mukaan 1-5 ulkona tai julkisilla paikoilla (ei kodissa).  Apua tarvitsevan tulee täyttää sopimus, jossa hän sitoutuu kummitoiminnan sääntöihin.

Apuvälinekummi

Kummi on koulutettu vertainen, joka antaa vinkkejä ja hän on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.