Toimikunnat

TOIMIKUNNAT 2019

 

HEVOSSALMITOIMIKUTA
Vastuuhenkilö Tuula Partanen. Jäsenet: Anja Kima, Jussi Kima, Risto Korhonen, Paula Laurila, Jari Manni,
Sara-Sinikka Tompuri, Sanna Pihlaja, Viktoria Welling  ja  valvoja.

 

JUHLATOIMIKUNTA
Vastuuhenkilö Tuula Partanen. Jäsenet: Jatta Lehtinen, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina. ja Inge Ivask.

 

KEHITTÄMISTOIMIKUNTA
Vastuuhenkilö Heikki Aulio. Jäsenet Pekka Hätinen, Kristiina Karhos,  Jan Huopainen, Pirjo Virtaintorppa ja Inge Ivask

 

KIINTEISTÖTOIMIKUNTA
Vastuuhenkilö pj Kristiina Karhos. Jäseninä  Riitta Jolanki, Pirjo Virtaintorppa (toiminnanjohtaja), Helena Venäläinen (talousjohtaja), Risto Korhonen (asukasedustaja, Tuulimyllyntie 5), Viktoria Welling (asukasedustaja, Voudintie 6),

Marianne Aho-Mankki (isännöitsijä), Jari Lankinen (tekninen isännöitsijä).

 

KULTTUURITOOIMIKUNTA Kultura
Vastuuhenkilö Viktoria Welling. Jäsenet Riitta Jolanki ja Pirkko Justander, Tuula Partanen sekä Kirsi ja Pekka Mustonen osallistuvat kokouksiin satunnaisesti.

 

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ LEHDEN TOIMITUSKUNTA
Päätoimittaja toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa, toimituskunnassa Eija Mäntynen ja Inge Ivask, toimistosihteeri HIY.

 

URHEILU- JA LIIKUNTATOIMIKUNTA
Vastuuhenkilö Marjaana Väre. Jäsenet Seppo Pihnala, Jan Huopainen, Marjo Vainikka ja Jari Manni.

 

VIESTINTÄTOIMKUNTA
Vastuuhenkilö vpj Jan Huopainen. Jäsenet toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa, pj Kristiina Karhos, Hanna Jääskeläinen, Leena Immonen, Selda Demirtas, Janne Majamaa, Anneli Koskinen ja Inge Ivask, toimistosihteeri HIY.

 

VAIKUTTAMISTOIMIKUNTA

Vastuuhenkilö pj Kristiina Karhos. Jäsenet:  Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Reija Lampinen, Tuula Partanen, Leena Simola-Nikkanen ja Pirjo Virtaintorppa toiminnanjohtaja.

 

Verkostotoimijoiksi nimettiin:

Heikki Aulio Pääkaupunkiseudun rypäs,

Marjaana Väre Liikuntavastaava

Seppo Pihnala Miesvastaava

Riitta Jolanki Naisvastaava          

Kristiina Karhos Yhdistysverkostovastaava

 

Etelä-Suomen alueen Vaikuttajaverkoston HIY:n jäseniksi nimettiin: Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Tuula Partanen ja Leena Simola-Nikkanen.