Toimikunnat

TOIMIKUNNAT 2018

Toimikunnat ja työryhmät valitsevat keskuudestaan sihteerin.

 

ATK- toimikunta
Jan Huopainen pj, Heikki Aulio, Eino Meriläinen, Inge Ivask

 

Hevossalmi-toimikunta
Toimii valvojan tukena lomakylän asioiden hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa Hevossalmessa järjestettävät tilaisuudet yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa.

Tuula Partanen pj, Risto Korhonen varapj, Anja Kima, Jussi Kima, Voitto Laurila valvoja,
Jari Manni, Tuula Turkkelin ja Sanna Tuusa.

Juhlatoimikunta
Yhdistyksen jäsentilaisuuksien ja juhlien suunnittelu ja toteutus

Tuula Partanen (pj), Inge Ivask, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina ja Jatta Lehtinen.

Kiinteistötoimikunta
Valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi.

Kristiina Karhos (pj), Riitta Jolanki, Leena Simola-Nikkanen, Risto Korhonen (Tuulimyllyntie 5 asukkaiden edustaja) ja Kai Saarinen (Voudintie 6 asukkaiden edustaja), Marianne Aho-Mankki (isännöitsijä), Helena Venäläinen (talouspäällikkö) ja toiminnanjohtaja.
Jari Lankinen, tekninen asiantuntija.

KULTURA, Kulttuuritoimikunta
Edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia, suunnittelee kulttuuritapahtumia.

Viktoria Welling (pj), Riitta Jolanki, Pirkko Justander, Kirsi Maria Mustonen ja Pekka Mustonen, Inge Ivask toimisto.

Täyttä Elämää lehti
Päätoimittaja Vuokko Coco,

Viestintätoimikunta
Suunnittelee ja kehittää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. 

Paula Anttila (pj), Heikki Aulio, Jan Huopainen, Kristiina Karhos,
Eija Mäntynen, toiminnanjohtaja Vuokko Coco ja toimistosihteeri Inge Ivask.

Urheilu- ja liikuntatoimikunta
Kehittää HIY:n liikuntatoimintaa ja vastaa liikuntatapahtumista. Toimii yhdyssiteenä VAUn,
liikuntaryhmien ja Helsingin Liikuntaviraston välillä.

Risto Korhonen (pj), Jan Huopainen, Jari Manni, Seppo Pihnala ja Marjo Vainikka.

Vaikuttamistoimikunta
Seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.

Kristina Karhos (pj), Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Reija Lampinen,
Tuula Partanen, Leena Simola-Nikkanen ja toiminnanjohtaja Vuokko Coco. Asiantuntijana Tuomas Tuure.

TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOSOIMIJAT

 

Heljä - Matkat ja Heljä-Esteettömyys työryhmien edustajat:

Jan Huopainen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Risto Korhonen, Tuula Partanen ja
Leena Simola-Nikkanen.
Asiantuntijana tarvittaessa Pirkko Justander.
Seuraa kuljetuspalvelujen kehittymistä ja toimii yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa.


VERKOSTOTOIMIJAT

Pääkaupunkiseudun rypäs: Heikki Aulio

Liikuntavastaava: Risto Korhonen

Miesvastaava: Risto Korhonen

Naisvastaava: Riitta Jolanki

Yhdistysverkostovastaava: Kristiina Karhos

Etelä-Suomen alueen Vaikuttajaverkoston HIY jäsenet:
Paula Anttila, Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Risto Korhonen, Tuula Partanen ja Leena Simola.-Nikkanen.