Toimikunnat

TOIMIKUNNAT 2017

 

Työjaos
Kristiina Karhos (pj), Jan Huopainen (vpj), Ilse Uoti (HIY tj) ja Helena Venäläinen (talouspäällikkö).
Valmistelee hallituksen kokousasiat ja muut hallinnolliset, yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat. Suunnittelee ja vastaa yhdistyksen lyhyen ja pitkän aikavälin toimintastrategian linjaamisesta ja toiminnan kehittämisestä yhteistyössä hallituksen kanssa.

 

Hevossalmi-toimikunta
Tuula Partanen (yhteyshenkilö). Lomakylän valvoja osallistuu kokouksiin.
Toimii valvojan tukena lomakylän asioiden hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa Hevossalmessa järjestettävät tilaisuudet yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa.

 

Juhlatoimikunta

Tuula Partanen (yhteyshenkilö), Inge Ivask, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina, ja Jatta Lehtinen. yhdistyksen jäsentilaisuuksien ja juhlia.

 

Kiinteistötoimikunta
Kristiina Karhos (yhteyshenkilö), Riitta Jolanki, Leena Simola-Nikkanen (yhteyshenkilö), Risto Korhonen (Tuulimyllyntie 5 asukkaiden edustaja) ja Kai Saarinen (Voudintie 6 asukkaiden edustaja), Tiina Pesonen (isännöitsijä), Helena Venäläinen (talouspäällikkö) ja Ilse Uoti (toiminnanjohtaja). Janne Sinisalo, tekninen asiantuntija.
Kiinteistötoimikunta valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi.

 

Kulttuuritoimikunta, KULTURA
Viktoria Welling (yhteyshenkilö), Riitta Jolanki, Pirkko Justander, Kirsi Maria Mustonen, Pekka Mustonen. Ulkojäsen Jan Huopainen. Edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia, suunnittelee kulttuuritapahtumia.


Tiedotustoimikunta
Paula Anttila (yhteyshenkilö), Ilse Uoti, Jan Huopainen, Kristiina Karhos, Eija Mäntynen, Inge Ivask. Suunnittelee ja kehittää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää.

 

Urheilu- ja liikuntatoimikunta
Risto Korhonen (yhteyshenkilö), Jari Manni, Seppo Pihnala ja Jan Huopainen.
Toimii yhteistyöelimenä Helsingin liikuntaviraston, VAU ry:n ja liikunnan- ja urheilunharrastajien välillä. Kehittää HIY:n harrasteliikuntatarjontaa.

 

Vaikuttamistoimikunta
Jan Huopainen (yhteyshenkilö, pj), Kristina Karhos, Leena Simola-Nikkanen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Tuula Partanen, Ronja Venesperä ja Markku Lohikoski. Seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.

Asiantuntijat tarvittaessa : Harri Leivo, Kirsti Pesola, Niina Kilpelä, Ari Kurppa, Pirjo Tujula

 

 

Varainhankinta

Yhteyshenkilö talouspäällikkö.

 

Toimikunnat ja työryhmät valitsevat keskuudestaan sihteerin.

 
Heljä - Matkat - työryhmän HIY edustajat

Riitta Jolanki (yhteyshenkilö), Leena Simola-Nikkanen ja Tuula Partanen, Kristiina Karhos. Asiantuntijana tarvittaessa Pirkko Justander.
Seuraa kuljetuspalvelujen kehittymistä ja toimii yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa.

 

Heljä-Esteettömyys- työryhmän HIY edustajat
Riitta Jolanki (yhteyshenkilö), Kristiina Karhos, Kirsti Pesola, Leena Simola-Nikkanen, Riitta Jolanki.

VERKOSTOTOIMIJAT

Pääkaupunkiseudun rypäs: Riitta Jolanki

Liikuntavastaava: Risto Korhonen

Miesvastaava: Seppo Pihnala

Naisvastaava: Riitta Jolanki

Nuorisovastaava: Selda Dimirtas, Jan Huopainen

Yhdistysverkostovastaava: Riitta Jolanki

 

Etelä-Suomen alueen:
Vaikuttajaverkoston HIY jäsenet:

Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Arto Peltoniemi, Leena Simola-Nikkanen, Paula Anttila, Seppo Pihnala, Tuula Partanen, Risto Korhonen, Jan Huopainen, Ilse Uoti.
Miesverkosto: vastaava Aapo Rantanen