Toimikunnat

TOIMIKUNNAT 2018

Toimikunnat ja työryhmät valitsevat keskuudestaan sihteerin.

 

ATK- toimikunta
Jan Huopainen pj, Heikki Aulio, Eino Meriläinen, Inge Ivask

 

Hevossalmi-toimikunta
Toimii valvojan tukena lomakylän asioiden hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa Hevossalmessa järjestettävät tilaisuudet yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa.

Tuula Partanen pj, Risto Korhonen varapj, Anja Kima, Jussi Kima, Voitto Laurila valvoja,
Jari Manni, Tuula Turkkelin ja Sanna Tuusa.

Juhlatoimikunta
Yhdistyksen jäsentilaisuuksien ja juhlien suunnittelu ja toteutus

Tuula Partanen (pj), Inge Ivask, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina

Kiinteistötoimikunta
Valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi.

Kristiina Karhos (pj), Riitta Jolanki, Leena Simola-Nikkanen, Risto Korhonen (Tuulimyllyntie 5 asukkaiden edustaja) ja Viktoria Welling (Voudintie 6 asukkaiden edustaja), Marianne Aho-Mankki (isännöitsijä), Helena Venäläinen (talouspäällikkö) ja toiminnanjohtaja.
Jari Lankinen, tekninen asiantuntija.

KULTURA, Kulttuuritoimikunta
Edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia, suunnittelee kulttuuritapahtumia.

Viktoria Welling (pj), Riitta Jolanki, Pirkko Justander, Kirsi Maria Mustonen ja Pekka Mustonen, Inge Ivask toimisto.

Täyttä Elämää lehti
Päätoimittaja HIY:n toiminnanjohtaj,

Viestintätoimikunta
Suunnittelee ja kehittää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Urheilu- ja liikuntatoimikunta
Kehittää HIY:n liikuntatoimintaa ja vastaa liikuntatapahtumista. Toimii yhdyssiteenä VAUn,
liikuntaryhmien ja Helsingin Liikuntaviraston välillä.Vaikuttamistoimikunta
Seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa.

Kristina Karhos (pj),

 

TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOSOIMIJAT

 

Heljä - Matkat ja Heljä-Esteettömyys työryhmien edustajat:

Kristiina Karhos, Jan Huopainen, Riitta Jolanki, Tuula Partanen ja
Leena Simola-Nikkanen.
Asiantuntijana tarvittaessa Pirkko Justander.
Seuraa kuljetuspalvelujen kehittymistä ja toimii yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa.


VERKOSTOTOIMIJAT

Pääkaupunkiseudun rypäs: Heikki Aulio

Liikuntavastaava: Marjaana Väre

Miesvastaava: Seppo Pihnala

Naisvastaava: Riitta Jolanki

Yhdistysverkostovastaava: Kristiina Karhos

Etelä-Suomen alueen Vaikuttajaverkoston HIY jäsenet:
Paula Anttila, Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Risto Korhonen, Tuula Partanen ja Leena Simola.-Nikkanen.