Hallinto

Yhdistyksen jäsenet käyttävät yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa varsinaisissa kokouksissaan.

Jäsenet mm.

- valitsevat hallituksen ja tilintarkastajat

- hyväksyvät toimintasuunnitelman ja talousarvion seuravalle vuodelle

- hyväksyvät edellisen vuoden tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä  ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut  jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi on erovuorossa neljä johtokunnan jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi nimetä avukseen tarpeellisen määrän työryhmiä ja toimikuntia.

 


PDF-tiedostoHIY_vuosikertomus_2018_lopullinen.pdf (1.2 MB)
PDF-tiedostoHIYvuosikertomus 2015.pdf (1.1 MB)
Vuosikertomus 2015
PDF-tiedostoHIY.vuosikertomus2014!.pdf (975 kB)
Vuosikertomus 2014
PDF-tiedostoHIY.vuosikertomus2013.pdf (1.5 MB)
PDF-tiedostoHIYn vuosikertomus 2012..pdf (1.2 MB)
Vuosikertomus 2012
PDF-tiedostovuosikertomus_2011.pdf (1.6 MB)
Vuosikertomus 2011
PDF-tiedostoHIYvuosikertomus 2016.pdf (1018 kB)
Vuosikertomus 2016