Lomakylät

LOMAKYLÄT

Yhdistys ylläpitää kahta lomakylää, joista toinen sijaitsee Lopella Pilpalan kylässä ja toinen Helsingissä Laajasalossa. Lomakylissä voi vierailla päiväseltään, tai vuokrata mökin eripituisiksi ajoiksi. Lomakylien mökit ovat tarkoitettu ensisijaisesti HIY:n jäsenille.

Lomakylät ovat avoinna toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Tiedustelut ja varaukset yhdistyksen toimistosta helmikuusta alkaen,
puh. 09-7206 240 tai toimisto@hiy.fi

 

VARAUKSIA OTETTAAN VASTAAN 12.2.2018 ALKAEN!

 

Lomakylien mökkien valintakriteerit

 

Valintoja tehtäessä etusijalla ovat

 • ensi kertaa mökkiä hakevat (edellyttää kuitenkin vähintään HIY:n vuoden jäsenyyttä)
 • yhdistyksen vuokra-asuntojen asukkaat remontin aikana
 • kaikkia mökkejä haettaessa ensisijalla HIY:n varsinaiset jäsenet
 • jokin muu perusteltu syy

Jos hakijoita on enemmän kuin mökkejä on vuokrattavana

 • jos kaksi muutoin samanarvoista hakijaa saanut edellisinä kausina mökin, se jolla on ollut mökki viimeksi, jää valitsematta
 • se jolla on ollut mökki pisimmän aikaa, jää valitsematta
 • tasa-arvoisten hakijoitten kesken mökki arvotaan
 • toimisto voi tehdä valinnan jonkin perustellun erityissyyn nojalla
 • mikäli kaksi samanarvoista hakijaa haluaa saman mökin kesäksi, toinen saa mökin puoleksi kesää ja toinen myös puoleksi (heinäkuun puolivälissä vaihto). Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen keskenään, kaudet arvotaan.

Hylkäämisperusteita

 • järjestyshäiriöt aikaisempina vuosina
 • häiritsevä alkoholin käyttö
 • maksamatta jääneet mökkivuokrat

 

Toimistossa tehdään mökkien asukasvalinnat.

 

Jokaisen mökkiläisen on kyettävä huolehtimaan omasta avustajan tarpeestaan. Lomakylissä ei ole henkilöstöä, joka voisi toimia avustajana.

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.2.2013

                          

Muita Invalidiliiton jäsenyhdistysten kesäpaikkoja:

http://www.rinva.fi/inra-maja.php

http://www.marjola.com/