Lomakylät

LOMAKYLÄT

Yhdistys ylläpitää kahta lomakylää, joista toinen sijaitsee Lopella Pilpalan kylässä ja toinen Helsingissä Laajasalossa. Lomakylissä voi vierailla päiväseltään, tai vuokrata mökin eripituisiksi ajoiksi. Lomakylien mökit ovat tarkoitettu HIY:n jäsenille.

Lomakylät ovat avoinna toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Tiedustelut ja varaukset yhdistyksen toimistosta helmikuusta alkaen,
puh. 09-7206 240 tai toimisto@hiy.fi

 

 

PÄÄTTIÄN LOMAKYLÄ LOPELLA

Päättiän lomakylän toiminta lopetetaan.

Asuntovaunupaikan varanneet voivat olla alueella määräajan erikseen tehtävällä vuokrasopimuksella.
 

 

Lomakylien mökkien valintakriteerit

 

Valintoja tehtäessä etusijalla ovat

 • ensi kertaa mökkiä hakevat (edellyttää kuitenkin vähintään HIY:n vuoden jäsenyyttä)
 • kaikkia mökkejä haettaessa ensisijalla HIY:n varsinaiset jäsenet
 • yhdistyksen vuokra-asuntojen asukkaat remontin aikana
 • jokin muu perusteltu syy

Jos hakijoita on enemmän kuin mökkejä on vuokrattavana

 • mökki vuokrataan vain puoleksi kesää (1.5-15.7 tai 16.7-30.9)
 • se jolla on ollut mökki useana kesänä peräkkäin, voi jäädä valitsematta
 • tasa-arvoisten hakijoitten kesken mökki arvotaan
 • toimisto voi tehdä valinnan jonkin perustellun erityissyyn nojalla

Hylkäämisperusteita

 • järjestyshäiriöt aikaisempina vuosina
 • häiritsevä alkoholin käyttö
 • maksamatta jääneet mökkivuokrat

 

Toimistossa tehdään mökkien asukasvalinnat.

 

Jokaisen mökkiläisen on kyettävä huolehtimaan omasta avustajan tarpeestaan. Lomakylissä ei ole henkilöstöä, joka voisi toimia avustajana.

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.2.2013

                          

Muita Invalidiliiton jäsenyhdistysten kesäpaikkoja:

https://riihimaenseuduninvalidit.yhdistysavain.fi/inra-maja/

http://www.marjola.com/