Sääntömääräinen syyskokous

7.11.2018

HIY:n sääntömääräinen syyskokous.

Lauantaina 24.11.2018  klo 13-15.

Voudintie 6, Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§:n mukaiset syyskokousasiat ja valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja vahvistetaan yhdistyksen strategia.

 

Päätetään yhdistyslain 23 §:n mukaan valtuutuksen antamisesta hallitukselle myydä tarvittaessa yhdistyksen omistama Päättiän tila, (Lopen kunnassa, Pilpalan kylässä, tontti nro 7:70) ja tilalla sijaitsevat kiinteistöt ja irtaimistoa.

 

Tervetuloa!