Kysely vammaispalveluiden asiakkaille koskien osallisuutta vammaissosiaalityön asiakasprosessissa.

15.6.2017

Kysely vammaispalveluiden asiakkaille koskien osallisuutta vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Kyselyitä on kaksi: 

 

Alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille sekä heidän perheilleen:

https://www.webropolsurveys.com/S/C209CB169898860C.par

 

Kysely täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille:

https://www.webropolsurveys.com/S/EB1461D8E11DE317.par

 

Kyselyiden tarkoituksena on kartoittaa vammaispalveluiden asiakkaiden ideoita ja toiveita asiakasosallisuuden suhteen. Kyselyt ovat auki syyskuun 2017 loppuun asti.

 

Toivomme että levitätte tätä kyselyä mahdollisimman laajalle, esim. jakamalla oheista tiedotetta asiakkaillenne, lähettämällä linkkiä yhteistyökumppaneillenne/asiakkaillenne ja jakamalla kyselyiden linkkejä sosiaalisessa mediassanne.

 

Kysely on osa ESR-rahoitteista Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO)- hanketta, joka toteuttaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Kyselyn tarkoituksena on selvittää vammaissosiaalityön asiakkaiden mielipiteitä ja ideoita hankkeen osatoteuttajia laajemmalla asiakaskunnalla. Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto, THL, Espoon kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Kynnys ry, Invalidiliitto, Eksote sekä Eteva.